Standard Solutions Group

Efter arbete i SSGs elkommitté har SSG 4111 uppdaterats.

SSG 4111 - Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering, ger riktlinjer för planering och utförande av likströmssystem för hjälp med kraftförsörjning till manöver-, indikerings- och reläskyddssystem. Anvisningarna kan fungera som stöd i samband med exempelvis projektering, förfrågningar och köp av likströmssystem. I första hand avses projektering av nya anläggningar, men avsikten är även att anvisningarna ska ge vägledning för befintliga anläggningar vid planering av åtgärder som syftar till att höja säkerheten genom förbättring av reservkapacitet och underhåll.