Standard Solutions Group

Två standarder har uppdaterats efter arbete i SSGs kommittéer. Det är SSG 4510, som hjälper användaren att hantera ljusbågsrisker i industrianläggningar, och SSG 3400 som ger anvisningar vid val och upphandling av smörjsystem.

Nu finns en ny utgåva av SSG 4510 – Hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. Guiden SSG 4510 ger vägledning i hur ljusbågsrisker i elanläggningar kan hanteras. Med hjälp av rutiner, utbildning, tekniska lösningar och skyddsutrustning kan man förebygga att en ljusbåge uppstår och minska konsekvenserna om olyckan ändå skulle vara framme. Guiden riktar sig främst till innehavaren, men kan även vara av intresse för andra som arbetar med anläggningar. SSG 4510 visar hur arbetsgången kan se ut när innehavaren ska börja arbeta med kartläggning och förebyggande av ljusbågsrisker. Guidens bilagor ger fördjupad information om ljusbågar och råd gällande exempelvis tekniska lösningar, skyddsutrustning och upphandling. Guiden utgår från de krav som finns i SS-EN 50110-1 angående ljusbågar, och ger praktisk vägledning i hur dessa kan uppfyllas.

Nu finns en ny utgåva av SSG 3400 – Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system. Standarden är avsedd att användas som vägledning vid val och upphandling av smörjsystem. Syftet är att användaren ska få ett säkert smörjsystem med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad. Standarden omfattar förbrukande och cirkulerande system. Beställarens anläggningstekniska förutsättningar för leveransen finns i bilaga 1 och kan användas vid offertförfrågan och upphandling av smörjsystem. Varianter eller val av smörjmedel behandlas inte i standarden.