Standard Solutions Group

En standard har uppdaterats och en ny har tillkommit efter arbete i kommittéerna.

Uppdaterad standard: SSG 2015 – Förenklad LCC/LCP-kalkyl

SSG 2015 används för att beräkna den mest lämpliga investeringen utifrån ett livscykelperspektiv, där totalkostnad, vinst och miljömässighet vägs in. Upp till fem jämförelser på liknande objekt/enheter kan göras. Kalkylen används för utrustning som kan beskrivas och beaktas individuellt, exempelvis för att jämföra pumpar eller truckar eller separata processavsnitt mot varandra. Resultaten kan vara ett stöd i budgetunderlag för att exempelvis visa underhållskostnader över tid. SSG 2015 består av två beräkningsfiler. Den ena används för beräkning och den andra för inhämtning av data från leverantören. Leverantörsformuläret kan laddas ner kostnadsfritt.

Ladda ner standarden här.

Ny standard: SSG 2010 – Definitioner för reservdelar och förbrukningsmateriel

SSG 2010 definierar skillnaderna mellan förbrukningsreservdelar, försäkringsreservdelar och förbrukningsmateriel och kan tillämpas oavsett bransch eller affärssystem. Standarden avser att underlätta tolkning av nyckeltal enligt SS-EN 15341 – "Underhållsteknik – Nyckelprestationsindikatorer" samt SSG 2001 – "Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal". SSG 2010 finns på svenska och engelska.

Ladda ner standarden här.