Standard Solutions Group

Följande standarder från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

Nu finns guiden SSG 7908 – Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem ute på svenska och engelska. Den ersätter SSG 7630.

SSG 6557 – Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning, upplaga 3, finns nu ute på svenska och engelska. Denna utgåva ersätter även SSG 6559.

Viktigt meddelande! Giltighetstiden för intyg om överensstämmelse mot EU-direktiv 97/23/EC om tryckbärande anordningar, certifikat nr: 09-744845-00 upphörde att gälla 2018-03-08, men är nu förlängt till 2019-03-08.