Standard Solutions Group

December bjuder på flera uppdateringar! Det finns en ny utgåva av SSG 6570, SSG 1000 och SSG 7380 samt SSG 7480 uppdateras och ersätter flera standarder.

Ny utgåva av SSG 6570 – Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden

SSG 6570 ger anvisningar om principutföranden av spygatt för betonggolv inom industrin. Standarden används som underlag vid projektering med syftet att leverantören och konstruktören vid ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som gäller så att konstruktionen blir rätt utförd.
I den nya utgåvan har standardens utseende och titel justerats, och ett nytt exempel på stor golvbrunn har lagts till.

Ny utgåva av SSG 1000 – Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

SSG 1000 ger anvisningar om krav vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning enligt SSGs ytskyddsstandard. Standarden gäller ytskydd genom målning inom processindustrin, men kan användas i alla verksamheter med liknande miljöer. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling och syftet är att på ett tidigt skede klargöra krav och förutsättningar och därmed förhindra att målningsprojekt blir fel utförda, med stora kostnader som följd.

Nu finns nya utgåvor av blindflänsstandarden SSG 7380 och lösflänsstandarden SSG 7480

SSG 7380 – Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED
Denna standard för blindflänsar ingår i ett komplett flänsförband med blindfläns, skyddsplåt, packning och skruvförband. Blindflänsstandarden ingår inte som en del i SSGs standard för rörklasser utan ska endast ses som ett stöd vid inköp och konstruktion. Standarden är en sammanslagning av flera av SSGs tidigare blindflänsstandarder och ersätter därmed SSG 7376, SSG 7377, SSG 7378 och SSG 7379.

SSG 7480 – Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED
Denna standard behandlar lösflänsar som ingår i ett komplett flänsförband med lösfläns, svetsring med krage, packning och skruvförband. Lösflänsstandarden ingår inte som en del i SSGs standard för rörklasser utan ska endast ses som ett stöd för inköp och konstruktion. Standarden är en sammanslagning av flera av SSGs tidigare lösflänsstandarder och ersätter därmed SSG 7371, SSG 7372, SSG 7373, SSG 7375, SSG 7481, SSG 7482, SSG 7483 och SSG 7485.