Standard Solutions Group

Hållbarhet är för industrin idag en konkurrensfördel och imorgon en ren överlevnadsfråga. Men vad innebär begreppet? Det här är förutsättningarna för hållbara affärer enligt WBCSD, World Business Council for Sustainable Development.

Hållbar ekonomisk utveckling möjliggör satsningar på ekologisk och social hållbarhet. Hållbar ekonomisk utveckling förutsätter övergång till en cirkulär- och delningsekonomi för ökad resurseffektivisering. Men hur skapar man hållbara affärer som också blir en naturlig del av verksamheten? Så här sammanfattar WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, de förutsättningar som finns för hållbara affärer.

  1. Affärer och hållbarhet är ömsesidigt bra för varandra.
  2. Affärsverksamhet kan inte fungera om samhällen faller samman.
  3. Fattigdom hotar samhällsstabiliteten.
  4. Hållbarhet gynnas av att alla får tillgång till marknaderna.
  5. Hållbar affärsverksamhet ställer krav på god företagsledning
  6. Företag måste förtjäna sin rätt till affärer.
  7. Innovationer och teknik är centrala för en hållbar utveckling.
  8. Ekoeffektivitet, att göra mer med mindre resurser, är en kärnfråga.
  9. Ekosystem i balans är en nyckelfråga.
  10. Samarbete vinner över konfrontation.