Standard Solutions Group

Vilka faktorer gynnar säkerheten? Läs Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet, tio punkter som är viktiga för säkerheten på jobbet.

  1. En bra fysisk arbetsmiljö med väl utformade lokaler, bra utrustning och fungerande datasystem.
  2. Arbetssituation med arbetskrav som går att hantera. 
  3. Tid för återhämtning
  4. God generell psykosocial arbetsmiljö
  5. Stabil och väl fungerande arbetsgrupp
  6. Ledning som prioriterar säkerheten
  7. Stöttande och problemlösande chef.
  8. Delaktigt beteende
  9. Kunskap och förståelse
  10. Öppenhet, bra kommunikation och möjlighet att lära av och med varandra.