Standard Solutions Group

Ett par månader efter att den nya ellagstiftningen trädde i kraft så träffas nära 100 yrkesverksamma inom el för att reflektera kring hur arbetet har gått och hur det har förändrats.

– Allting fullkomligt exploderade i våras, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

1 juni i år trädde en ny ellag i kraft efter ett omfattande utredningsarbete, där bland annat SSG bistod med industrins perspektiv. Den nya lagen medförde nya krav på elbranschen i Sverige, bland annat med ett innehavaransvar för elanläggningar och en kompetenskartläggning för de som utför elinstallationer. Men vad känner egentligen branschen ett par månader in på den nya lagstiftningen? Det ämnar SSG Elansvarsträff 2017 att ta reda på.

– I år är temat "Reflektion" och vi vill höra just reflektioner från branschen om hur de tycker att det har varit, säger Johnny Jansson, senior advisor på SSG och en av träffens huvudpersoner. I fjol var temat "Skapande" och då var vi inriktade på hur man förberedde sig. Nu vill vi veta hur arbetet har förlupit. Vilken återkoppling har man att ge?

Den nya lagen är mer anpassad till hur branschen ser ut idag. Många upplever den som lättare att förstå och att elsäkerheten belyses mycket mer. Arbetet innan införandet var intensivt, och det fanns en viss osäkerhet över vad man som företag behövde göra.

– Allting fullkomligt exploderade i våras, fyller Tomas Kristensson i, även han senior advisor på SSG och en av initiativtagarna till SSG Elansvarsträff. Det märks inte minst i användningen av tjänsten SSG Compliance tool som är ett verktyg för att bygga upp ett ledningssystem inom el. Arbetet med att jobba efter den nya lagen har precis börjat.

Samverkan och dialog huvudsyftet

Förutom reflektioner är erfarenhetsutbyte i fokus. Ett av konferensens största syften är att föra branschen närmare varandra. Under två dagar får deltagarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om de möjligheter och svårigheter som man har mött. Ett brett spektra av företag finns på plats, mest med representanter från industrin och anläggningsägare, men fler och fler entreprenörer börjar också att komma.

– Många som arbetar med el sitter ensamma på sina positioner, säger Johnny Jansson. Här får de möjlighet att träffas, ställa frågor och skapa egna nätverk för erfarenhetsutbyte. Det blir ett litet andningshål för dem.

Förutom nyheter i branschen, trendspaning och diskussioner får deltagarna träffa SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket har sedan ett par år tillbaka haft en så kallad "prathörna" i lokalen, dit man kan gå för att ställa frågor, lämna synpunkter, eller bara diskutera elsäkerhetsfrågor. I år är prathörnan förstärkt med SEK Svensk Elstandard, som arbetar med standardisering inom elområdet i Sverige.

– Att Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard är på plats är en styrka, fortsätter Johnny Jansson. Här ger vi dem möjlighet till dialog och det har folk verkligen utnyttjat. Självklart ser de en stor vinning i att kunna träffa representanter ifrån många olika branscher. Det blir bättre för alla besökare!