Standard Solutions Group

De två nordiska standardiseringsorganisationerna svenska SSG och finska PSK Standardisointi har inlett diskussioner om ett närmare samarbete. Till att börja med har SSG deltagit på PSK:s årsmöte i november för att bli invald som medlem i PSK, ett förslag som enhälligt klubbades igenom av de finska industrimedlemmarna.

– Därefter har våra två organisationer börjat benchmarka för att se vad vi kan åstadkomma gemensamt på standardiseringssidan, säger SSGs standardiseringschef Carsten Lyth

 Även om både PSK och SSG arbetar med att utveckla standarder, rekommendationer och handböcker för industrin, så finns det stora skillnader mellan de två organisationerna. Medan SSG är ett kommersiellt aktiebolag, som också säljer och tillhandahåller tjänster, så är PSK en renodlad förening, som till största delen finansierar sina standardiseringsgrupper med hjälp av medlemsavgifter. Och medan SSG sysselsätter närmare 100 personer, så består PSK endast av en VD och en sekreterare plus mycket aktiva styrelseledamöter.

Carsten Lyth tillsammans med PSKs ordförande Jukka Koistinen.

PSK:s över 200 medlemmar kommer från hela den finska processindustrin.

– Totalt har vi 300 företag som arbetar med standardisering, men alla dessa är inte medlemmar. Alla medlemsföretag har fulla access till våra standarder och de har också rätt att delta i standardiseringsarbetet, liksom i våra andra olika initiativ, säger Jukka Koistinen, VD för PSK.

PSK startade redan 1973 och driver idag ett 20-tal arbetsgrupper inom 47 tekniska områden och 700 industriella experter i nätverket. Precis som SSG var en av initiativtagarna till nätverket SEIIA, som fokuserar på interoperabilitet, har PSK ett liknande engagemang i finska THTH.

Hittills har PSK publicerat 419 PSK standarder och åtta handböcker, samtliga på finska och engelska.

– Vi har redan hunnit göra en grov benchmarking, där vi kunnat konstatera att majoriteten av SSG:s och PSK:s standarder berör samma eller angränsande områden. PSK har några områden som SSG inte har och vice versa, samtidigt som många av våra rekommendationer kompletterar varandra, säger Jukka Koistinen.

Vägen framåt

– Genom samarbetet har vi nu tillgång till varandras standarder och vi har sagt att om vi startar ett nytt och motsvarande arbetsområde, så ska vi informera varandra. Eftersom vi har liknande intresseområden och flera av våra respektive medlemmar är medlemmar i båda organisationerna, så ska det bli intressant att se och utvärdera framöver vilka ytterligare beröringspunkter vi upptäcker. Det kan också komma att gälla ett rent erfarenhetsutbyte rörande själva standardiseringsprocessen, säger SSGs standardiseringschef Carsten Lyth och får medhåll av Jukka Koistinen:

– Vi och våra medlemmar ser många möjligheter och en stor vinst i att våra två nordiska standardiseringsbolag samverkar med varandra. Vi är övertygade om att det kommer att resultera i många fruktsamma resultat framöver. Allt nordiskt samarbete är i grunden alltid en bra idé.

Årets första möte mellan SSG och PSK är planerat 26 mars i Sundsvall. Då ska de båda organisationerna träffas för att lära känna varandras verksamhet bättre, och titta på hur standardiseringsarbetet kan harmoniseras framgent.

Läs mer om SSGs standardiseringsarbete nedan