Standard Solutions Group

Den 19-20 mars 2019 arrangerades SSG Säkerhetskonferens. I år hanterades de mjuka frågorna med särskilt fokus på hur industrin har tagit emot de numera tre år gamla föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).


Se bilder och intervjuer från SSG Säkerhetskonferens i filmen.

Den 19-20 mars 2019 arrangerades den 12:e upplagan av SSG Säkerhetskonferens, som är ett av Sveriges största forum inom arbetsmiljö och säkerhet. Årets konferens ägde rum på Quality Hotel Friends i Solna, och temat var ”Hårda arbetsvillkor för mjuka människor”.

Ett viktigt undertema under konferensen var de nya förordningarna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som kom för tre år sedan och som har fått svensk industri och svenskt näringsliv att i det närmaste ställa sig givakt när det gäller just psykisk ohälsa och stress.

Årets konferencier var Tobias Karlsson, känd från TV4:s Let’s dance, där han medverkat under många år. Tobias Karlsson är också en populär inspiratör och föreläsare, bland annat om sina erfarenheter inom mobbning. Hans slutanförande om hur vi med enkla medel kan se varandra och i slutändan kanske förändra en människas liv och situation, berörda alla åhörare djupt.

Under årets konferens testades några nya grepp, bland annat flera mycket engagerande workshops, som leddes av Selene Cortes (se separat artikel).

SSG

På bilden: Tobias Karlsson, Karolin Jonasson och Selene Cortes

Positivt gensvar

Det nya greppet uppskattades av deltagarna.

– Årets koncept med många workshops har känts mycket uppskattat och lättsamt.

Och Tobias Karlssons avslutning var tårdrypande. Inte ett öga var torrt bland åhörarna.

Det har också funnits mycket utrymme för kollegialt utbyte och samvaro. Det har alltid varit en av styrkorna med SSG Säkerhetskonferens, förklarade den avgående ordföranden i SSG Säkerhetskommitté, Per Häggmark från Metsä Group.

Den nytillträdande ordföranden, Kerstin Wigren från Södra Cell Mönsterås, höll med:

– Jag har varit med på två säkerhetskonferenser tidigare. Årets tema om OSA har behandlat väldigt svåra frågor, där vi hoppas att vi alla oavsett konkurrens och bransch kan hjälpas åt att hitta nycklar och strukturerade arbetssätt för att komma åt problemen med ökad sjukskrivning på grund av utmattning och stress. Alla tar vi med oss någonting från konferensen för att föra vidare till våra chefer och våra medarbetare. Det här var en fantastisk start på mitt ordförandeskap i SSG Säkerhetskommitté.

Viktigt med nätverkande

För Jim Kostet, arbetsmiljöstrateg på LKAB, var detta hans andra säkerhetskonferens.

– Det har varit en jättebra konferens och två mycket spännande dagar med ny information och nya infallsvinklar. Vi är med här för att lyssna, delge och inhämta nya idéer och vi kommer att vidarebefordra dem till flera interna kontakter i nästa vecka.

Irene Magnusson, som arbetar med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor som Project Manager Assistant på Valmet i Karlstad, har blivit något av en konferensveteran. Detta var hennes femte säkerhetskonferens.

– Jag tycker att konferenserna är välplanerade med aktuella ämnen. OSA är särskilt svårt och aktuellt. Nätverkande är för mig mycket givande. Det är många av deltagarna här som har egna upplevelser av stress och psykisk ohälsa och som har gått in i den berömda väggen.  Jag tycker det här är en bra övning, som är väl värd både tid och pengar.