Standard Solutions Group

Engagemanget var totalt när SSG arrangerade sin årligen återkommande SSG Elansvarsträff den 27-28 november på Nova Park Conference i Knivsta. Det övergripande temat var också Engagemang.

– Vi lyckades på ett mycket bra och uppskattat sätt hålla en röd tråd kring ämnet engagemang med uppskattade insatser från externa föreläsare och gott om tid för att däremellan diskutera just hur man skapar engagemang kring elsäkerhetsfrågor i sin egen organisation. Det samlade omdömet var att detta nog var en av de bästa elansvarsträffarna någonsin, säger Patrik Eriksson, senior advisor på SSG.

SSG Elansvarsträff är ett årligt återkommande uppskattat forum i branschen, där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Även i år deltog tillsammans med SSGs medarbetare närmare 100 personer på evenemanget, som traditionsenligt ägde rum på Nova Park Conference i Knivsta.

– Elsäkerhet på en anläggning är ett stort ansvar. Då måste man skapa engagemang och få med sig folk för att lyckas, säger Patrik Eriksson, senior advisor på SSG.

Praktiskt fokus

Hur man bäst skapar engagemang i elsäkerhetsfrågor är en stor utmaning i många organisationer, eftersom elansvarsarbetet ofta är ensamt och inte sällan är det svårt att få med sig resten av verksamheten i arbetet.

– Detta har länge varit ett uttalat problem. Många är numera klara med sina rutiner och instruktioner och de följer SSGs råd att formera lokala ledningsgrupper och lokala elkommittéer i syfte att jobba systematiskt med elsäkerhetsfrågorna. Det arbetet har nu burit frukt och här känner många att de också fått kvitto på att de också är på rätt väg. Utmaningen nu är att få ut kunskapen bland elektriker och ansvariga i övriga verksamheten. Årets program var därför praktiskt inriktat och tanken var att ge deltagarna en verktygslåda i hur de skapar just engagemang. Att ha ansvar för elsäkerhet på en anläggning är ett stort ansvar. Då måste man skapa engagemang och få med sig folk för att lyckas, säger Patrik Eriksson.

Jim Wallenberg från Södra Wood understödde också problematiken i sitt anförande, som just handlade om hur man bäst engagerar och triggar människor.

Ljusbågsfaran belystes

Förutom engagemang kommer också ljusbågsfaran att uppmärksammas. Innan träffen lanserades en ny version av SSG 4510, som är en vägledning om hur man hanterar ljusbågsrisker i elanläggningar, liksom den webbaserade kursen SSG Ljusbågsfara, som ger grundläggande kunskaper om hur man minskar riskerna med ljusbågar. För att förstärka budskapet med ljusbågsfaran berättade Hans Thedin, som arbetar som elektriker och skadades svårt av en ljusbåge under en vanlig arbetsdag 2010, något som tog tre år att komma tillbaka ifrån. Personligt och gripande beskrev han en mycket tuff väg tillbaka från en olycka, som kunde ha kostat honom livet.

– Guiden SSG 4510 ger vägledning i hur ljusbågsrisker i elanläggningar kan hanteras. Med hjälp av rutiner, utbildning, tekniska lösningar och skyddsutrustning kan man förebygga att en ljusbåge uppstår och minska konsekvenserna om olyckan ändå skulle vara framme. Guiden riktar sig främst till innehavaren, men kan även vara av intresse för andra som arbetar med anläggningar, säger Patrik Eriksson och tillägger:

– Guiden är en del av hela vårt erbjudande inom elansvar, med vår standard SSG 4501, vår hjälp till att komma igång med lokala elkommittéer, Compliance Tool och alla våra regionala nätverk. Vi har nu sju nätverk i gång från norr till söder, där elcheferna har möjlighet att utbyta erfarenheter.

Populärt med inspiration och ny teknik

Årets inspirationsföreläsare var Jesper Ek, är ledarskapscoach och nominerades till Årets talare 2019.

– Även hans föreläsning kom att handla om engagemang och fördelarna med att sätta människan i fokus och hur man med små resurser får med sig människor och kan förändra beteenden. Det sker någon utveckling om inte människorna är med på banan.

Han hänvisade bland annat till Lord Nelsons slag vid Trafalgar, där lordens beslut plötsligt vände krigshistorien till dennes och världens fördel, förklarar Patrik Eriksson.

Under Elansvarsträffen prövades även en hel del ny teknik i form av en särskild konferens-appen, SSG On Site och VR (Virtual Reality).

– Via appen SSG On site, som är en jättebra plattform, testade vi bland annat olika QR-koder, som kan förmedla viktig information när den som mest och bäst behövs, som till exempel vid ställverk. Via VR kunde deltagarna också simulera olika realistiska säkerhetsövningar, inte minst en ljusbågsolycka. Det är en teknik, som öppnar nya möjligheter för oss att komplettera våra utbildningar.

Vill du vara med nästa år? 

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan, ej bindande.

Kontakta oss

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Lund på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.