Standard Solutions Group

Det finns ett behov av kurser inom inköp med juridisk inriktning. Det menar Markus Sandgren, tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt och initiativtagare till kursen inom avtals- och köprätt.

Markus Sandgren är tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt och initiativtagare till kursen inom avtals-och köprätt. I sitt arbete har han sett att behovet av rätt kunskaper inom avtals- och köprätt är stort, och anser också att det är en förutsättning för en bra affär.

– I vårt arbete med att stötta industrin inom inköp har vi märkt ett behov av kvalitativa kurser med juridisk inriktning, säger Markus Sandgren, tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt. Det är också ett måste för en hållbar affärsuppgörelse. Tempot på marknaden är högt och det är lätt att missa viktiga faktorer och villkor i avtal, något som senare kan leda till både risker och problem. Har man rätt kunskap i bagaget blir det naturligt att identifiera risker, även när tiden är en begränsande faktor. Därför tog vi kontakt med Christian Hybbinette på AG Advokat för att diskutera utbildningar, och det mynnade ut i detta.

Att Christian Hybbinette är kursledare borgar för hög kvalitet menar Markus Sandgren.

– Jag har ett starkt förtroende för Christian och AG Advokat, säger Markus Sandgren. Christian är väl förtrogen med vårt leveranskontrakt sedan tidigare och är en av många som lämnat betydelsefulla tips och idéer under remissperioden av kontraktet. Han anses vara en av Sveriges vassaste advokater inom området.

Kursen var först planerad att hållas i Stockholm. Men på grund av den pågående coronapandemin blev istället formatet digitalt.

– Vi garanterar att kvaliteten på kursen och dess helhet kommer att bli lika bra, och att deltagarna kommer att få samma kunskap med sig efter att kursen är genomförd. Efter att ha gått vår kurs ska deltagaren känna att de fått den kunskap som de behöver inom området för en ökad trygghet, både för deltagare och för dennes arbetsgivare, säger Markus Sandgren.

Läs mer och anmäl dig till kursen här.