Standard Solutions Group

2019 blir ett spännande år för SSG Registrerad leverantör när tjänsten blir SSG Supplier. Stor nytta skapas för användarna när leverantörsbedömningen i SSG Supplier slås ihop med projektbemanningen i SSG Access high.

– Det är en stor styrka när SSGs tjänster används tillsammans, säger Linn Folke, tjänsteägare för SSG Registrerad leverantör.

SSG Registrerad leverantör är en tjänst för leverantörs- och entreprenörsuppföljning. I tjänsten lämnar leverantörer och entreprenörer information om sitt företag, så som försäkringsuppgifter, certifikat och liknande. Industrianläggningarna kan sedan granska informationen och gör en bedömning om leverantören eller entreprenören uppfyller anläggningens ställda krav.

Tjänsten, som funnits sedan 2012, kommer under 2019 att ta ett stort nästa steg, då under namnet SSG Supplier.

– Vi gör ett rejält lyft med SSG Registrerad leverantör, och vi markerar det med ett namnbyte, säger Linn Folke, tjänsteägare. Vi vill göra det enklare, höja kvaliteten och minska administrationen både för industrin och för leverantörs- och entreprenörsföretagen. När tjänsten lanserades sparade användarna mycket tid bara genom att få bort pappersarbetet, men det finns mer att göra, och det arbetet startar nu.

Koppling med SSG Access high ökar säkerheten ytterligare

En stor nyhet är att SSG Supplier kopplas ihop med SSG Access high, vilket skapar stor nytta. SSG Access high är en tjänst för bland annat projektbemanning där en industrianläggning kan registrera projekt och bemanna det med entreprenörsföretag som finns upplagda i systemet. I samma vy kommer nu anläggningen kunna se om entreprenörsföretagen uppfyller anläggningens krav på själva företaget, och även att entreprenörerna i projektet har rätt kompetens.

– Det blir en dimension till i leverantörsuppföljningen, säger Linn Folke. Anläggningar kan minimera risker och öka säkerheten ytterligare genom att säkerställa att både själva entreprenadföretaget har rätt försäkringar, F-skattsedel, och annat som krävs för att vara godkända. Vidare kan anläggningen garantera att entreprenören, individen, har den kunskap som fordras för att få utföra arbetet. Anläggningarna kvalitetssäkrar på så sätt arbetet i flera led.

Stora fördelar uppstår när två system samverkar.

– Det här är en stor vinst, säger Linn Folke. Att vi kopplar ihop två bra system minskar administrationen och gör att våra kunder får kontroll på flera nivåer, på företag och individ. Det är en stor styrka när SSGs tjänster används tillsammans.

Funktionen tillsammans med SSG Access high förväntas släppas under det fjärde kvartalet 2019, tillsammans med ett nytt gränssnitt.

Kunddialogen påverkar utvecklingen

Utvecklingsarbetet av kommande SSG Supplier sker i samarbete med användare av tjänsterna. Arbete i workshops med kunder, enkätundersökningar och prototyputveckling är några delar som ingår i projektet. Kundernas önskemål och synpunkter utgör en viktig del av den framtida utvecklingen.

– Vi jobbar med behovsstyrd utveckling, säger Linn Folke. Vi har en dialog med användarna och utvecklar de funktioner som efterfrågas mest. En sak som vi tittar på nu är att tjänsten automatiskt ska godkänna leverantörer som uppfyller ett antal grundkrav, istället för att användaren till industrin manuellt måste gå in och godkänna. Skapar vi en högre grad av automatisering minskar vi administrationen ytterligare, samtidigt som kvaliteten och kontrollen ökar.

Läs mer om SSG Supplier här.