Standard Solutions Group

SSG har under januari månad genomfört en NPS-mätning bland användarna och kunder inom tjänsterna SSG Entre och SSG Academy.

Syftet med mätningen var bland annat att ta del av kundernas upplevda nöjdhet när det gäller enkelheten och servicen i kontakt med SSG, men även hur benägna de är att rekommendera SSG till kolleger och affärsbekanta. Den sistnämnda delen resulterar i ett NPS-värde.

– Som en del av NPS-mätningen skickades 13 000 mail ut till de bland våra anläggningskunder och entreprenörskunder, som administrerar tjänsterna SSG Entre och SSG Academy, säger Joel Mårtensson, gruppchef på SSGs tjänstesupport. Att så många som 1500 kunder valde att ta sig tid att svara på enkäten var i sig ett gott betyg, säger Joel Mårtensson, gruppchef SSG Tjänstesupport..

Resultatet av NPS-frågan

NPS-frågan, som delar in de svarande i kritiker, passiva och ambassadörer, gav SSG ett positivt utslag. I ett mätningsintervall mellan -100 till +100 gav specifikt anläggningskunderna SSG ett högre resultat på +10,6.

– Det som är extra intressant är att omdömena i denna NPS-fråga är positivt jämna oberoende av kundgrupp. Det betyder att kunderna generellt anser att vi ge en grundläggande bra service mot alla våra kunder. Men vi ska bli ännu bättre, säger Joel Mårtensson.

Väldigt stolta På frågan ”Hur enkelt upplever du att vi gör det för dig som kund i våra kontakter?” för SSGs kundsupport, så var behållningen ännu större.

– 8 av 10 kunder är antingen nöjda eller mycket nöjda med vår hantering av våra kunders ärenden och det är vi oerhört stolta över. Vi har målsättningen att hantera våra kunders förfrågningar på en mycket hög nivå och detta resultat är helt i linje med den målsättningen. Generöst med idéer och förbättringsförslag En stor behållning med mätningen var de flertalet fritextsvar kring allmän feedback och förbättringsförslag, som kunderna generöst delade med sig i sina svar på enkäten.

– Vi fick in många nya idéer, feedback och förbättringsförslag. Åtskilliga av fritextkommentarerna gav stort beröm till SSGs tjänstesupport med dess ”trevliga och kompetenta personal som ger snabba och bra svar”, säger Joel Mårtensson och avslutar:

– Självklart ska nivån bli ännu bättre ut mot kund och då är dessa kommentarer en tung faktor i det framtida förbättringsarbetet. Och en viktig del är att även framöver följa upp de olika mätvärdena med nya mätningar för att få bekräftelser på att även vårt framtida arbete och service gentemot kunderna fortsätter i rätt riktning.