Standard Solutions Group

SSGs första lärarledda distanskurs blev en succé när de erfarna kursledarna Christian Hybbinette och Fredrik Sandström från AG Advokat körde en heldag i avtals- och köprätt. Kursen var den första i sitt slag, men inte den sista.

- Nya tider kräver nya kreativa lösningar, säger Christian Hybbinette. Vi kunde snabbt ställa om och köra på distans. Tack vare SSGs tekniska lösningar kunde det ske utan att göra avkall på kvaliteten.

I början av året lanserade SSG en grundläggande kurs i avtals- och köprätt tillsammans med AG Advokat i Stockholm. Kursen, som vänder sig till alla som arbetar med någon typ av avtalshantering, går igenom grunderna i ett avtalsskrivande och hjälper till att bättre förstå vad som avtalas.

- I vårt arbete kring SSG Leveranskontrakt har vi sett att det finns en stor efterfrågan att förbättra sina kunskaper inom avtals- och köprätt säger Markus Sandgren, tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt. För en hållbar affärsuppgörelse så krävs det att man förstår både det skrivna och det oskrivna. Med bakgrund av detta tog vi fram den här kursen tillsammans med Christian Hybbinette på AG Advokat i Stockholm.

Klimatet i upphandlingar har hårdnat, och idag när många maskiner är uppkopplade finns en stor mätbarhet som kan skapa fler dimensioner i kontrakten. Att det är många saker som man behöver förstå när man sluter avtal, är något som intygas av de som anmälde sig till kursen.

- Jag anser att kunskap för att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med olika inköp är grundläggande för professionella inköpare, säger Håkan Staaf, tidigare strategisk inköpare på SCA men numera inköpskonsult i eget bolag. Med ökade kunskaper ökar också affärsnyttan för SCA när inköparna kan ingå säkrare avtal, göra bättre affärer och undvika kostsamma leverantörstvister. Naturligtvis var även det interaktiva formatet en viktig faktor för att vi valde just denna utbildning.

Idén till kursen och upplägget togs fram med Christian Hybbinette, som är väl förtrogen med industriella avtal. Ett välbekant namn i branschen som har varit med och lämnat tips och idéer till SSG Leveranskontrakt och har gedigen erfarenhet inom just avtals- och köprätt.

- Valet av Christian Hybbinette som kursledare kändes som ett tryggt och naturligt val och dessutom får deltagarna en kurs av hög kvalitet genom detta, säger Markus Sandgren.

Ett nytt format

När coronaviruset började breda ut sig över Sverige påverkade det allas möjligheter att träffas och resa. Många började arbeta hemifrån och köra möten på distans, vilket skulle göra kursen till en enslig historia. Men snabba justeringar gjordes. Istället för att fysiskt träffas, ritades kursen om till en webbkurs.

- När förutsättningarna ändras får man anpassa sig, säger Markus Sandgren. Vi ville göra det här, och då bestämde vi oss för att göra om det till en distanskurs, utan att för den sakens skulle göra avkall på kvaliteten. Vi skaffade programvara som gjorde det möjligt att erbjuda samma service som vid en fysisk kurs.

19 maj var det så dags. Ett 30-tal deltagare hade anmält sig till kursen och via sin dator kopplade kursdeltagarna upp sig från olika håll i Sverige och kunde både se och höra Christian Hybbinette tillsammans med sin kollega Fredrik Sandström och förkovra sig i avtals- och köprättens värld. Dagen inleddes med hur och när ett avtal träffas, information om bakomliggande rätt samt den nu så aktuella force majeure.

- Det är självfallet lite annorlunda att hålla föreläsningarna framför en kamera och att inte ha kursdeltagarna framför sig, säger Christian Hybbinette. Men på grund av de omständigheter som nu råder så har de flesta börjat vänja sig vid att arbeta digitalt. Att ha en dialog med människor framför en skärm är vardag för de allra flesta som arbetar på kontor just nu och tröskeln för det har blivit mycket lägre.

Upplägget för den digitala versionen av kursen följde samma koncept från den platsledda. Via webbläsaren kunde deltagarna se och höra föreläsningarna, ställa frågor i en chatt och ta del av dokumentation och kursmaterial. Kursen var upplagd både med föreläsningar och praktiskt arbete från deltagarna i form av grupparbete, som såklart också skedde digitalt. Upplägget uppskattades av kursdeltagarna som tyckte att det var en bra mix av innehåll och övningar. Kursledarna var också mycket kunniga och engagerade, var betyget i utvärderingen.

- Det är viktigt att de som går kursen direkt får omsätta det i praktiskt arbete, säger Christian Hybbinette. På så sätt utsätts man för någorlunda verkliga situationer när kunskaperna ska komma till användning. Annars är risken att man inte förstår teorin fullt ut.

Nya fräscha insikter

Något som uppskattades av kursdeltagarna var att de fall och scenarier som användes i kursen var realistiska och verklighetsförankrade. Håkan Staaf belyser också fördelarna med att varva teori med dialog.

- Då lärande kräver en aktiv och skapande process hos den enskilda deltagaren så tycker jag att upplägget med teoretiska föreläsningar varvat med gruppuppgifter och diskussioner var ett framgångskoncept. För att meningsfull kunskap ska utvecklas hos deltagarna är det viktigt att det som ska läras också kopplas till ett naturligt sammanhang.

Inte avkall på något

Christian Hybbinette och hans kollega Fredrik Sandström är mycket nöjda med dagen.

- Nya tider kräver nya kreativa lösningar, säger Christian Hybbinette. Vi kunde snabbt ställa om och köra distans, utan att göra avkall på något. Kursen innehöll exakt samma delar och moment som om vi skulle ha genomfört den fysiskt på plats och vi kunde få in samma moment. Kan man ha teknik som stöttar och inte begränsar kan distansundervisning nästan vara en bättre lösning. Man når en större publik och hindras inte av resor eller liknande.

Att kursen inte gavs på plats tyckte Håkan Staaf inte gjorde så mycket. Han fick med sig alla delar ändå.

- Lärarledd distansutbildning är nytt och spännande. En av fördelarna är att du är med i ett interaktivt klassrum men kan befinna dig där du önskar. Dessutom är det enkelt, bekvämt och säkert i dessa tider när ingen annan utbildning är möjlig.

Är du intresserad av att medverka på nästa tillfälle?