Standard Solutions Group

Under Metsä Board Husums driftstopp i oktober testades och användes för första gången SSGs nya app ”SSG On site”, som huvudsaklig informationskälla till entreprenörerna. Det blev ett mycket lyckat test.

– Vi hoppas nu att appen fortsätter att spridas via SSGs nätverk, så att vi blir många fler som anammar den och att entreprenörer känner igen sig oberoende av vilken anläggning de kommer till, säger Tonniette Lundgren, assistent Kommunikation och Arbetsmiljö på Metsä Board Husum.

Vid Metsä Board Husums driftsplanerade underhållsstopp under oktober testades för första gången SSGs nya app ”SSG on site”, som är framtagen just för att öka och förbättra kommunikationen och informationen vid stora driftstopp.

– Totalt hade vi cirka 950 externa entreprenörer inne i fabriksområdet under dessa dagar. Det ställer stora krav på koordination från alla inblandande och den allra största utmaningen är just att se till att kommunikationen fungerar och att den nödvändiga informationen verkligen når fram till entreprenörerna. Därför har vi länge sett ett behov av ett smidigt verktyg, där vi snabbt kan komma ut med informationen på ett kortfattat och enkelt sätt, som ger entreprenörerna och de anställda direkt input för stunden, säger Tonniette Lundgren, assistent Kommunikation och Arbetsmiljö på Metsä Board.

Samarbete med SSG

Mot denna bakgrund var det naturligt att Metsä Board Husum tidigt visade intresse för att vara en testpilot när de fick kännedom om att SSG höll på att utveckla sin nya app.

– Eftersom vi också är ägare till och i övrigt engagerade i SSG, så kändes detta samarbete helt naturligt. Vi har sett det som en stor fördel att utveckla och etablera något för en verksamhet, där vi själva är aktiva, säger Tonniette Lundgren.

Inför testet och det stora underhållsstoppet blev det några intensiva veckor för Metsä Board Husum och utvecklingsteamen på SSG och företaget Invision, som bistod tekniskt med att ta fram appen.

– Vi fick väldigt bra hjälp från SSG med att mata in den information som vi ansåg vara viktig att ha med i appen, säger Tonniette Lundgren.

Utmaningen var bland annat att komma fram till en enkel lösning, som kunde attrahera alla användare.

– Vi valde därför i detta tidiga utvecklingsskede att genomföra testet inom ett begränsat område av vår fabrik. Inför starten gick vi sedan ut via vårt intranät och informerade om att vi skulle testköra appen, samtidigt som information även spreds vid de första stoppmötena till såväl entreprenörer och medarbetare. Driftledningscheferna hjälpte till med att informera de anställda som berördes. SSG tryckte också upp flyers som delades ut i vakten med information om var appen fanns och hur den kunde laddas ner, berättar Tonniette Lundgren, som själv blev app-ansvarig.

Positivt mottagande

Den nya appen innehåler viktig dynamisk allmän och lokal säkerhetsinformation med länkar till SSG Entre. Den innehåller också bland annat allmän information om fabriken och underhållsstoppet, kartor, kontakter, lunchmenyer och möjlighet att pusha ut notiser, lägga upp nyheter och larma. Den innehåller också kontaktuppgifter till varje enskild entreprenör.

– Detta har tidigare alltid varit en stor utmaning vid våra underhållsstopp, säger Tonniette Lundgren.

Appen fick ett mycket bra mottagande, såväl bland de anställda som bland entreprenörerna.

– Vi fick omedelbart gehör och ryktet spreds på ett positivt sätt i verksamheten. Entreprenörerna frågade själva efter appen och det här var första gången jag kände ett påtalat nyfiket intresse från andra delar av anläggningen, som också ville ta del av testet, säger Tonniette Lundgren och fortsätter:

– Vi var efteråt alla nöjda med det här samarbetet och vi tycker att appen blev riktigt bra. Den är lättillgänglig och för mig som administratör kändes den enkel att jobba i. Det gick fort att göra uppdateringar och vi fick omedelbar support från Invision och SSG om det var något som krånglade. Vi har framför allt upplevt det som mycket positivt att vi via appen har kunnat komma ut med snabb pushinformation om exempelvis nya avspärrningar och andra viktiga meddelanden.

Ser en ljus framtid för appen

Metsä Board Husum hoppas nu på att kunna vidareutveckla appen och sprida användningen i verksamheten.

– Vi kan se att vi behöver appen för hela fabriken och vi ser också att det här inte bara är en app för underhållsstopp. Vi ser det som en fantastiskt bra informationsplattform för andra snabba meddelande ut till våra entreprenörer. Vi har ett intresse av att hålla appen uppdaterad och informativt intressant och aktuell även mellan stoppen. Vi skulle gärna också kunna filtrera informationen beroende på var du är och var du arbetar, säger Tonniette Lundgren.

SSG har nu släppt en första version och kommer att släppa minst två till innan SSG On site lanseras kommande vår.

– Det finns en hel del utvecklingsförslag från såväl anläggningar som entreprenörer. Delar som vi överväger att komplettera med är bland annat riskinventering, tillbudsrapportering och Min sida. Något som vi också jobbar med är att få in gamifierande element i appen för att skapa en ökad upplevelse för användarna, säger Nina Hammarberg, Innovation Manager på SSG.

Lanseras kvartal två 2018

Målet är att kunna visa upp en färdig version av appen under kvartal två 2018.

– Vi vill tills dess kunna göra fler tester ute på anläggningarna, så finns det någon som är intresserad av att delta är det bara att kontakta oss, säger Nina Hammarberg.

Tonniette Lundgren avslutar:

– Vi hoppas verkligen att appen fortsätter att spridas via SSGs nätverk, så att vi blir många fler som anammar den och att entreprenörer känner igen sig oberoende av vilken anläggning de kommer till. Allt för att säkerställa arbetet och ytterligare förbättra säkerheten på våra industrianläggningar.