Standard Solutions Group

SSGs mest populära standard publicerades under sommaren i ny utgåva. SSG 7650 - Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll sparar tid och pengar för industrin när rörsystem ska konstrueras och underhållas, och har nu anpassats efter CLP-förordningen och nationella föreskrifter. 

SSGs mest populära standard SSG 7650 har kommit i ny utgåva

SSG 7650 är SSGs mest populära standard, och det säger inte lite. Av c:a 300 publicerade standarder har SSG 7650 laddats ner flest gånger, och egentligen är det inte särskilt förvånande. Standarden används vid byggnation och underhåll av rörsystem och processutrustning inom industrin, och sparar både tid och pengar när den används. I standarden finns tabeller med mediakoder, anvisningar för vilken typ av material som ska användas i ett rörsystem beroende på vad det ska innehålla. Mediakoderna hjälper användaren att välja material till sitt rörsystem utifrån innehåll, vilket gör att man tidigt i projektet kan göra uppskattningar på vilka komponenter som ska användas, med förkortad projekteringstid och minskade kostnader som följd

Köp SSG 7650

Istället för att göra stora utredningar om vilken typ av material som ska användas, kan användaren tryggt utgå från standarden och välja material därefter, säger Christer Wallin, kommittéprocessledare för SSGs rörkommitté. SSG 7650 har många år av samlade erfarenheter från experter inom industrin och uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter kring hur man ska konstruera rörsystem. 

Anpassad mot EU-förordningen om CLP

Efter att standarden har fått en översyn i SSGs rörsystemkommitté har den nu kommit i ny utgåva. Den nya versionen av standarden är nu anpassad mot nationella föreskrifter AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar, 2016 och AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, 2017. Den har också anpassats efter CLP-förordningen, en EU-förordning som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.  

– Anpassningarna mot AFS och CLP gör SSG 7650 till ett tryggt val, säger Christer Wallin. Användaren får råd om materialval och vilken typ av packning, ventil, flänsar och liknande som ska användas, och även hur man ska märka upp farliga kemiska ämnen. Den är väldigt detaljerad och men skriven på ett handgripligt sätt så att man förstår. Det är till stor hjälp för både industrin och för konsulter. 

SSG 7650 kan du köpa i SSGs webbshop. Klicka här för att komma till standarden.