Standard Solutions Group

Föregående vecka drog SSGs kostnadsfria digitala-seminarium igång och torsdagen den 12 november ser vi fram emot ett fullspäckat schema där vi pratar om framtidens aggregat, autonoma gruvor och 5G för industrin.

SSGs seminarium började med att Magnus Johansson, VD för Busch Vakuumteknik AB föreläste om användningsområden för vakuum, vilket visade sig vara mycket bredare än många kan tro. Vakuumteknikens appliceras inom många industrier tack vare vakuums förmåga att rensa partiklar och därmed även fördela ämnen.

Inom hydraliksystem så kan vatteninnehåll och gasföroreningar orsaka olika problem. I princip kan en dubblering av vattenhalten i hydrauloljan halvera livslängden på komponenter i systemen. Vatten påskyndar även nedbrytning av additiverna i oljan och ökar korrosionsrisken på känsliga komponenter. I förlängningen leder det till kostsamma produktionsstörningar och kan påverka produktkvaliteten. Genom att kombinera en trycksänkning med temperaturhöjning, kan man avgasa och avvattna oljan som sedan pumpas tillbaka i systemet.

Magnus Johansson berättar vidare hur Busch-koncernen arbetat hårt för att stötta verksamheter världen över med att bekämpa Corona-pandemin

– Inom Busch-koncernen så fann vi en möjlighet att hjälpta till för att bekämpa den här Corona-pandemin, från att ett beslut fattades lyckades vi inom endast ett par dagar leverera och installera vakuum-pumpar och fördela test-kit till länder som var i behov. Något som ledde till att flera fältsjukhus i bland annat Tyskland och Spanien, snabbt kunde etableras och människor kunde få sjukvård.

Se redaktionens anmärkningar
En av Busch Vacuum Solutions kunder i Tyskland behövde hjälp på grund av den höga efterfrågan på COVID-19-testkit. Och Busch kunde leverera två vakuumsystem på bara några dagar. (Källa

För att kunna tillhandahålla ett lämpligt vakuumsystem på kortast möjliga tid valde Busch Spain ett extraordinärt tillvägagångssätt: vakuumsystemet i den egna utställningshallen som användes i utbildningssyfte demonterades utan dröjsmål och levererades direkt till Madrid.  (källa)

Bild: Magnus Johansson (vänster), Mats Enmark (höger)

Livsmedelssäkerhet och smörjmedel, inte så självklart som du kan tro

Under föregående torsdag föreläste Mats Enmark, Smörjmedelspecialist ifrån Fuchs Lubricants Sweden AB om Livsmedelssäkerhet och smörjmedel. Mats började föreläsningen med att prata om framtid och miljön för H1-klassade smörjmedel. När, var, hur och varför de används och vad de fyller för funktion. Vidare fick deltagarna en inblick i BRC:s guideline för livsmedelsgodkända oljor.

 Livsmedelssäkerhet – Förstå helheten

LCCP (Lubrication Contamination Control Point) är ett hjälpmedel för att identifiera livsmedelzoner och jobba med livsmedelsäkerhet utefter kundkrav och det egna arbetet. I arbetet så kan vi förstå och se helheten, välja rätt smörjmedel och undvika kontaminering. Det finns NSF-kodning för smörjmedel och tvättvätskor som är till för att tydliggöra vilka produkter som får användas och uppnår de rekommenderade NSF-gränserna för livsmedelsgodkända smörjmedel.

Det är inte alltid så självklart som du kan tro.

– Tyvärr är det så att alla NSF-godkända smörjmedel inte är godkända att använda inom livsmedelzonen. När NSF (National Sanitation Foundation) startades 1944 så fanns det ingredienser i smörjmedel som då godkändes, men som vi idag aldrig ens skulle kunna tänka oss att använda. Så det gäller att vi säkerställer vilka NSF-koder våra smörjmedel har; så att vi inom verksamheten vet när, var och hur vi kan använda dem. Det här är något som både leverantören av smörjmedel och vi kan stötta verksamheter med.

Fuchs vill skydda slutkonsumenten ännu mer

Mats berättar vidare hur Fuchs och andra organ som exempelvis certifierare, som även vill skydda slutkonsumenten ännu mer – genom att tillverka produkter enligt en NSF och ISO-standard för livsmedelsäkra smörjmedel och rengöringsvätskor (ISO-21469).

– Vår definition av ett livsmedelsgodkänt smörjmedel är att det dels ska vara en livsmedelgodkänd formulering, det ska vara en livsmedelsgodkänd produktion och endast därefter får det kallas för ett livsmedelsgodkänt smörjmedel. Här har det hänt mycket de senaste åren och det är därför det är viktigt att man inom produktionen i ett så tidigt skede som möjligt, analyserar och utvärderar sina smörjmedel för att uppfylla en högre standard och möter kundkraven.

Torsdagen den 12 november kommer vi bjuda på tre kostnadsfria och digitala föreläsningar

Erik Tegevall och Lars Andren ifrån Bosch Rexroth AB berättar om utveckling av ultrakompakta hydraulikaggregat som även är framtidssäkrade och anpassade för applicering inom Industri 4.0. Peter Burman, programansvarig för Bolidens gruvautomation, berättar om utmaningar och möjligheter för automation i tuffa miljöer. Sedan avslutas SSGs seminarium med Erik Josefsson, Vice President & Head of Advanced Industries på Eriksson som kommer berätta mer om utvecklingen av 5G-system som stöttar industriell transformation.

Så missa inte chansen att ta del av helt kostnadsfria föreläsningar med några av Sveriges nyckelspelare inom svensk industris framtid.
Anmäl dig idag för att säkra din plats!

 

Anmäl dig här 

 

Källor.
Plastdetaljer för coronatestkit tillverkade med vakuum: https://www.buschvacuum.com/se/sv/news/plastic-parts-corona-test-kits-vacuum
Vakuumsystem till ett snabbuppfört akutsjukhus i Madrid: https://www.buschvacuum.com/se/sv/news/busch-spain-vacuum-system-emergency-hospital

Relaterat innehåll: