Standard Solutions Group

SSGs instrumentkommitté startas om i ny skepnad med fokus på på industriell IT, automation och digitalisering. Carsten Lyth, nytillträdd standardiseringschef på SSG, kommer att driva nätverket som har som mål att få ett brett deltagande från industrin.

Med den nya rollen som standardiseringschef kliver Carsten Lyth av arbetet med att leda SSGs elkommitté, en av de två kommittéer han rekryterades att driva för ett och ett halvt år sedan. Den nya rollen har redan tillsatts.

- SSGs elkommitté fungerar väldigt bra, och arbetet har varit omfattande sedan jag började, säger Carsten Lyth. För att få ett ökad fokus på elkommittén och instrumentkommittén, som jag också driver, delar vi upp rollerna. Vi har precis rekryterat Per Backlin, tidigare elchef på Arla Foods i Sundsvall, som ny processledare för elkommittén.

Instrumentkommittén i ny skepnad

Carsten släpper dock inte helt processledarrollen. Nyligen bjöd SSG in till ett nytt nätverk för industriell IT och automation, som ska ta vid instrumentkommitténs arbete. Därmed väntar en spännande tid för kommittén, något som Carsten ser fram emot med stort intresse,

- Instrumenteringsområdet är något som jag brinner för och en av anledningarna till att jag rekryterades till SSG från början, säger Carsten Lyth. Det nya nätverket för industriell IT och automation som vi nu startar upp kommer att ta vid instrumentkommitténs arbete och vidareutveckla de standarder som finns.

I det nya nätverket kommer inte bara industrin att bjudas in. Ambitionen är satt att samla representanter både från industrin, tillverkare, leverantörer och konsulter.

- Det är viktigt att inte bara standardisera för industrin, säger Carsten Lyth. Vi behöver få in andra infallsvinklar för att se vad industrin behöver för att bli effektivare. I nätverket kommer vi att driva arbetet inom industriell IT och automation och diskutera mycket kring anläggningsnära digitalisering. Vi ska verkligen försöka ta ner det på en handgriplig nivå och titta på vad man faktiskt har gjort inom digitaliseringsområdet och försöka ta fram en begriplig best practice, en SSG-standard helt enkelt.

Vill du vara med i SSGs nätverk inom industriell IT och automation?

Välkommen att anmäla ditt intresse via formuläret nedan.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.