Standard Solutions Group

Årets anmälan till SSG Elansvarsträff 2020 står öppen och anmälningarna har börjat rulla in. För att värna om allas säkerhet så kommer årets träff ske digitalt, fast med samma möjlighet till interaktion mellan deltagarna och föreläsarna. SSGs egna Senior Advisor, Patrik Eriksson svarar på frågor kring årets program och tema.

Årets tema är El-ledning med fokus på innehavaren – hur man leder företagets elsäkerhetsarbete på bästa sätt. Varför valde ni just det här temat?

– Precis som Elsäkerhetsverket betonar i sin rapport Elolyckor 2019, så har även vi sett att det fattas en del viktiga pusselbitar i elsäkerhetsarbetet. Hur får vi ut rätt rutiner och säkerhetstänk till elektrikern? Samt hur fördelar vi de olika ansvarsområdena och får innehavaren att ta sitt ansvar? Alla deltagare på SSG Elansvarsträff är kunniga inom elsäkerhet, därför är det ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och få insikter ifrån kollegor i branschen för att gemensamt bli bättre.

Elsäkerhetsverket meddelade i sin senaste rapport att antalet elolyckor ökade under 2019 och att 74 procent av olyckorna berodde på ett felande beteende vid utförande av arbete. Något som Patrik Eriksson ser som ett steg i fel riktning och något som vi behöver ta på stort allvar. 

Se källa

 

Varför tror du att antalet olyckor och tillbud har ökat de senaste åren?

– Det kan kännas som ett misslyckande för många aktörer inom elbranschen. Det är bland annat vi på SSG som utbildar de här elektrikerna, de går kurser via oss och andra aktörer för att elolyckor inte ska inträffa. Men det finns samtidigt en verklighet som en elektriker måste manövrera sig igenom, pressen från sin omgivning och på sig själv kan leda till att de tar genvägar. Här gäller det att vi tar ett gemensamt ansvar för att få en förändring.


Bild: Patrik Eriksson, Senior Advisor på SSG

"Vi måste bli bättre på ledarskapet inom elsäkerhet"

– Inom industrin behöver vi ge information som är tydlig och som förklarar hur vi arbetar med standarder, så arbetssätten inte skiljer sig för mycket mellan olika anläggningar. I grunden handlar det om att elektrikern ska kunna jobba säkert i alla lägen och aldrig behöva känna sig osäker, då krävs det ett ledarskap som är öppet och tydligt.

– Ledarskap handlar inte bara om chefer, utan det berör alla medarbetare inom arbetsområdet. Det vi kan säga är att vi ibland kanske saknar lite råd och rekommendationer för riskanalys i olika miljöer och situationer. Vi behöver jobba mer med ledarskap, information, rutiner och bra säkerhetstänk för att få bort de här olyckorna. I föreskrifter, lagtexter och standarder står det mycket att du ska göra en massa saker, men inte hur. Där har vi på SSG en väldigt viktig roll att tillsammans med vår el-kommitté, nätverk och kunder komma fram till hur vi kan utveckla våra standarder och rutiner för att arbeta säkrare.

Föreläsarna som deltar är specialister inom elsäkerhet och även representanter ifrån Elsäkerhetsverket kommer vara på plats. Cecilia Axelsson, expert inom potentialutjämning är en av årets talare.

– Syftet med potentialutjämning är att utjämna spänningarna mellan olika delar i en anläggning för att minska risken för driftstörningar. Cecilia är en av Sveriges vassaste personer när det kommer till potentialutjämning och hon har en lång erfarenhet inom elsäkerhetsarbetet. Vi ser fram emot att få tal del av hennes erfarenhet och att deltagarna får möjlighet att prata med Cecilia och alla föreläsare. Framöver kommer vi släppa fler namn, men inspirationsföreläsare kommer vara fortsatt hemlig fram tills Elansvarsträffen. Tidigare inspirationsföreläsare har varit väldigt uppskattade och lyckats ta fram helt nya perspektiv för deltagarna.

Vad tror du är det som gör att så många uppskattar och deltar på SSG Elansvarsträff?

– Det är ett otroligt kunnigt gäng som samlas, alla vill ta del av varandras erfarenheter, mingla och lära sig nya saker kopplat till ämnet. Årets tema är högaktuellt och många kommer delta bara på grund av det. Under föreläsningarna så kommer det vara många exempel ifrån verkligheten där el-ansvariga får berätta om deras arbete.

ssg elansvarsträff 2019 publik

Av säkerhetsskäl så håller vi SSG Elansvarsträff digitalt, vad är dina kommentarer på det?

– Vi vill precis som alla andra ta ett ansvar för våra deltagare och föreläsares säkerhet, därför genomför vi det digitalt i år. Vi gör allt för att få den så nära en normal träff som det bara går, där alla har möjlighet att nätverka med varandra, fast på ett säkert sätt. Sändningen sker ifrån en live-studio och deltagarna har sedan möjlighet att interagera med varandra och föreläsarna under hela träffen genom digitala verktyg som de får tillgång till.

Se program och anmäl dig här

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Elsäkerhetsverkets rapport: Elolyckor 2019
Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud anmälts till Elsäkerhetsverket. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som yrkesverksamma i elbranschen gör. I årets rapport har de anmälda elolyckorna ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2018. 74 procent av fallen beror elolyckor på ett felbeteende vid arbete.

Källa: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/rapporter/elolyckor-2019/