Standard Solutions Group

SSG driver just nu ett spännande projekt med en gemensam kompetensplattform för industrin. Tanken är att samla entreprenörers kompetenser, certifikat, tillstånd och liknande och göra dem tillgänglig för anslutna industrier. Intervjuer och behovsanalyser är i full gång och målet är att ha en prototyp under hösten.

Genom åren har SSG fått många förfrågningar från industrin om att ta fram en plattform där entreprenörer kunde lagra kompetenser. I diskussionerna med anläggningarna har en idé om en större industriportal vuxit fram. Där skulle entreprenörer kunna samla information, så som behörigheter, certifikat och utbildningar på ett och samma ställe, som utomstående aktörer sedan skulle kunna ta del av.

– Vi har en bra bild över vad vi vill skapa tillsammans med industrin, säger Nina Hammarberg. Det finns mycket tankar och idéer om en gemensam portal och vi tror också att det finns ett stort intresse hos tredjepartsutvecklare att ta del av den data som skulle kunna läggas in, och sedan ta fram tjänster som kan gynna industrin.

Utifrån diskussionerna har SSGs utvecklingsavdelning startat ett nytt projekt under namnet Industriportalen. I det nya projektet tittar man på att lansera en databas som tillfredsställer industrins behov med kompetensförsörjning.

– I det nya projektet är vår ambition är att skapa en samlad databas för hela värdekedjan där entreprenörerna själva kan bygga på sin profil eller utbildningsleverantörer kan lägga in kompetens på en deltagare, säger Nina Hammarberg. Anläggningar eller andra parter skulle kunna titta på entreprenörers utbildningar, CV, erfarenhet, behörigheter, utfärdade tillstånd med mera.

Prototyp färdig under hösten

Hittills har en workshop har hållits tillsammans med några utbildningsleverantörer även den del industrianläggningar har intervjuats. Nästa steg är att göra intervjuer med entreprenörer och entreprenadföretag och därefter sätta ihop en referensgrupp.

– Det är viktigt att vi gör en bra behovsanalys för att förstå vad kunderna önskar och vad deras problem är idag, säger Nina Hammarberg. Vi måste träffa rätt om vi beslutar oss för att förverkliga detta i framtiden.

Återkopplingen från de som fått ta del av projektet har varit positiv. Både entreprenörer, utbildningsleverantörer och anläggningar ser en stor vinning om i en industrigemensam databas, som dessutom SSG står bakom.

– Här ser vi ett bra exempel på där industrin har en utmaning och digitalisering kan skapa stora möjligheter. Då kan vi skapa nytta för hela värdekedjan genom att arbeta på ett standardiserat sätt, säger Nina Hammarberg.