Standard Solutions Group

Under våren planeras SSGs app för anläggningsinformation, SSG On site, att släppas för marknaden. Appen blev en stor framgång när den testades under hösten 2017. Med ett stort intresse från industrin utvecklas appen vidare med ny funktionalitet på vägen mot en lansering under våren.

– Användningen gav verkligen positiv återkoppling och entreprenörerna uppskattar enkelheten, säger Nina Hammarberg, innovation manager på SSG.

SSG On site är en app för anläggningsinformation och innehåller information om kontakter, larmnummer, kartor och annat viktigt som man behöver veta när man som entreprenör besöker en anläggning. SSG On site testades för första gången under oktober 2017 när Metsä Board Husum hade ett driftstopp, och rönte då stor uppmärksamhet.

– Vi fick omedelbart gehör och ryktet spreds på ett positivt sätt i verksamheten. Entreprenörerna frågade själva efter appen och det här var första gången jag kände ett påtalat nyfiket intresse från andra delar av anläggningen, som också ville ta del av testet, sade Tonniette Lundgren, assistent Kommunikation och Arbetsmiljö på Metsä Board Husum efter driftstoppet.

Intresset för appen är stort, trots att den ännu inte har kommit ut på marknaden. Ett 20-tal anläggningar har redan hört av sig, och pilottester görs just nu på anläggningar i Sverige.

– Vi har ett flertal företag som har hört av sig och vill införa detta, säger Nina Hammarberg, innovation manager på SSG. Användningen av appen gav verkligen positiv återkoppling och entreprenörerna uppskattar enkelheten, att man snabbt når kontaktlistor och annan generell information.

Lansering planerad under våren

SSG On site kommer allt närmare en lansering, som är planerad under våren. Hittills har mycket tid har lagts på att utveckla appen och göra den så värdeskapande som möjligt för entreprenörerna.

– Vi har jobbat mycket med utvecklings- och lanseringsbiten, säger Nina Hammarberg. SSG On site är uppenbarligen något som industrin vill ha eftersom efterfrågan är så stor. Under pilotprojekten har vi lärt oss att en snabb uppstart är viktigt för att få kunderna att komma igång. Därför är vår ambition att ha en kort anslutningsprocess så att man snabbt kan få nytta av appen.

Utvecklingen har fortsatt under vintern, och börjar nå sitt slutskede. Inom kort kommer mer funktionalitet att läggas in, så som riskinventering och tillbudsrapportering. Riskinventeringen, som utgår från standarden SSG 4510, ger användaren möjlighet att se vilka risker som finns innan ett arbete utförs. I tillbudsrapporten, SSG 2120, kan användaren skriva och skicka in en rapport när ett tillbud har skett.

–  Vi jobbar med kundnära och behovsstyrd utveckling, säger Nina Hammarberg. Vi har använt oss av fokusgrupper och utvecklat piloter på appen så att användarna får den funktionalitet man önskar. Riskinventeringen och tillbudsrapporten är funktioner som har efterfrågats.

Appen utvecklas kontinuerligt men går redan nu att ladda ner i Appstore eller Googleplay. Vill du vara med och göra appen ännu bättre? Öppna appen och klicka på Feedback.

Läs mer om SSG On site här.