Standard Solutions Group

SSG Standard Solutions Group och Teknikutbildarna har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete där Teknikutbildarna kommer att utbilda på SSGs kurser. Inledningsvis handlar det om kurs inom elsäkerhet, som baseras på SSGs elsäkerhetsstandard SSG 4500.

- Från SSGs sida vill vi föra ut den best practice och de standarder som vi har, och tillsammans med en etablerad utbildningspartner får vi större möjligheter till det, säger SSGs VD Mats Jakobsson. Teknikutbildarna har lång erfarenhet och ett starkt varumärke i att utbilda industrin, det gör dem till en naturlig partner.

- Vi är både stolta och glada över att kunna annonsera detta samarbete med SSG vilket vi ser som strategiskt viktigt säger Lennart Bölin, VD för Teknikutbildarna. Vår profil som ett ledande teknikutbildningsföretag kompletteras utmärkt av SSGs gedigna kunnande och omfattande dokumentation för en säkrare produktion.

I takt med att den internationella konkurrensen inom industrin hårdnar, finns det efterfrågan på framtida kompetenssäkring för att svensk industri ska hålla en fortsatt hög kvalitet.

- Jag tror att den goda samarbetsanda som vi snabbt har funnit mellan företagen kommer att förbättra säkerheten inom industrin, säger Lennart Bölin. Tillsammans ska vi göra svensk industri ännu mer säker och konkurrenskraftig.

- Inom industrin finns behovet av kompetenssäkring, säger Mats Jakobsson. Med samarbetet med Teknikutbildarna kan vi öka tillgängligheten för denna typ av utbildning och kan stärka industrin tillsammans.

Kursen Elsäkerhet vid arbete - SSG 4500 erbjuds både av SSG och Teknikutbildarna som en del av det ordinarie kursutbudet, där lärarna har kvalitetssäkrats av SSG. Första kurstillfället hölls under början av november.

För mer information, kontakta oss gärna.