Standard Solutions Group

I 45 år har SSG Leveranskontrakt förenklat inköpsvardagen inom industrin. Under det senaste året har kontrakten genomgått en större revidering, en ny handbok har tagits fram och kursutbudet inom juridik har utökats.

SSG Leveranskontrakt är ett standardiserat kontrakt som underlättar upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans.

– Med leveranskontraktet blir arbetet mycket effektivare för oss. Kontraktet har en tydlig struktur som gör det enkelt att arbeta med, och risken för att glömma något viktigt minskas, berättar Anne Persson på Smurfit Kappa i Piteå. Där har man använt SSG Leveranskontrakt vid i stort sett alla upphandlingar under många år.

– Vi har bland annat utformat våra förfrågningsunderlag efter kontraktets numrering, vilket gör att de offerter vi får tillbaka kan användas som utkast till kontrakt. Eftersom mycket redan är klart i och med detta kan processen gå mycket fortare, fortsätter Anne Persson. Hon berättar också att eftersom kontraktet är välkänt bland många aktörer finns bra förkunskaper om kontraktet som tillåter en helt annan diskussion vid upphandlingarna.

– Kontrakten gör upphandlingen tryggare för alla inblandade genom att man kan se svart på vitt vad man kommit överens om. Vid stora projekt där många aktörer är inblandade, där det finns leverantörer i olika led och man har ”projekt i projektet”, har kontraktet varit till stor hjälp för att hålla reda på allt, säger Anne Persson.

Anne PerssonMarkus Sandgren

Användarvänliga kontrakt för en bred publik

SSG Leveranskontrakt består av flera olika varianter av kontrakt: det fullständiga ”Stora kontraktet” SSG 2019-03 för större upphandlingar med högre risk, samt det ”Lilla kontraktet” SSG 20-01 och SSG 20-01 Gods, där det senare används vid köp av sådant som inte behöver montage. Som ett komplement till kontrakten finns även villkorsbilagan Kemikaliebestämmelser 2017-09, som kan användas vid inköp av kemikalier.

– De olika kontrakten fungerar lite som byggklossar som man kan modifiera efter sina behov. Även om man använder det lilla kontraktet kan man plocka in bilagor från det stora om det skulle behövas, exempelvis försäkringsbilagan, berättar Markus Sandgren, tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt.

De nya kontrakten är mer snabbjobbade, antalet bilagor är mindre och översättningarna har förbättrats. Kontrakten är framtagna i SSGs kontraktskommitté med representanter från olika bolag som alla är insatta i industrins behov när det gäller inköpsfrågor och juridik. Kontrakten har sedan granskats utanför kommittén av olika jurister. Vid revideringen av kontrakten har man fokuserat på användarvänligheten och att kontraktet ska kunna användas inom många olika branscher.

– Många tror att leveranskontraktet bara kan användas inom pappers- och massaindustrin, men i själva verket kommer 70 procent av användarna i dagsläget från andra industrisektorer. Kontrakten passar egentligen alla som har en tillverkningsprocess, fortsätter Markus Sandgren.

För att underlätta användningen av de uppdaterade kontrakten finns nu även en ny utgåva av handboken Vinnande vetande. Handboken ger nyttiga tips för båda parterna i förhandlingen, och tydliggör också skillnaden mellan de olika kontrakten.