Standard Solutions Group

SSG har tagit fram SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, för att minska risken för olyckor i samband med ljusbågar. Vägledningen ger förslag på konkreta åtgärder om hur man skyddar sig och gör arbetsmiljön säkrare inom elområdet.

– Det är svårt att göra en bra riskbedömning utan bra elkunskaper, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

En ljusbåge i en elanläggning kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden. Mellan år 2000 och 2015 inträffade cirka 200 ljusbågsolyckor som ledde till sjukdagar, där en hade dödlig utgång. Förutom mänskligt lidande finns risken för stor ekonomisk skada i form av sjukskrivningar, skador på egendom och produktionsstopp. För att minska riskerna med ljusbågar och skapa en säkrare arbetsmiljö har SSG tagit fram SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker, som ger kunskaper om riskerna och förslag på konkreta åtgärder för att kunna jobba säkrare med el.

– Det här är en unik vägledning och det finns inget motsvarande i Europa, säger Tomas Kristensson, senior advisor inom elsäkerhet på SSG. Just riskerna kring ljusbågar har tidigare varit svåra att värdera. Hur stor är ljusbågsrisken där elektrikern jobbar just nu? Därför har vi tagit fram denna vägledning så att man vet hur man kan skydda sig bättre, eller ta bort risken helt.

Vägledningen hjälper anläggningsägaren att bättre visa vad man har för risknivå kring ljusbågar, och hur elektrikern kan skydda sig.

– SSG 4510 ger kunskaper och konkreta förslag på åtgärder som kan minska konsekvenserna från en ljusbåge, både för anläggningsägaren och den yrkesverksamme, säger Tomas Kristensson. Det är svårt att göra en bra riskbedömning utan bra elkunskaper. Arbetet blir säkrare både för dig, och för din omgivning.

Framtagen tillsammans med SSGs elkommitté

SSG 4510 är framtagen av SSGs elkommitté, tillsammans med en arbetsgrupp från svensk industri, energibolag och tillverkare och leverantörer. SSG har lång erfarenhet av att arbeta med standarder, och erbjuder rådgivning och konsultation kring elsäkerhet för företag.