Standard Solutions Group

71 personer från 32 olika företag samlades på Hotell Savoy i Luleå för att diskutera och utbyta erfarenheter inom hydraulik under SSG Hydraulikdagar 2018. Temat som avhandlades var ”Fossilfri hydraulik 2030”, vilket knöt an till regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta 2030. Miljön stod i fokus, där man bland annat berättade om att forskningen har hittat miljövänliga ersättare till hydraulvätska.

SSG Hydraulikdagar är ett uppskattat forum inom hydraulik och har arrangerats sedan 2009. I år välkomnades åhörarna av att Rickard Sjöblom, processledare på SSG Standard Solutions Group, berättade att klimatproblematiken inom hydrauliken är ingenting vi kan blunda för. Varje år förbrukas 35 miljoner liter hydraulolja i Sverige, som i sin tur ger upphov till 115000 ton koldioxid. Därmed är det viktigt att även hydrauloljan i framtiden tillverkas av icke-fossila råvaror. Utifrån det berättade Lennart Strandberg från Projekthydraulik och tillika chefredaktör för tidskriften Fluid Scandinavia om hydraulvätskans utveckling från 1940-talet och framåt, med många miljömässiga infallsvinklar. Forskningen inom hydraulvätskorna går framåt, bland annat med biobaserade smörjmedel. Vid Luleå Tekniska Universitet har Yijun Shi, biträdande professor, under sju år forskat om miljövänliga i huvudsak glycerolbaserade smörjmedel, både i laboratorium och ute i fält hos flera användare.

– Att pumpa upp råolja ur marken kommer att bli historia, sa Anders Pettersson, universitetslektor och kollega med Yijun Shi på Luleå Tekniska Universitet. Det finns inte en enda lösning, utan vi kommer att se ett lapptäcke med råvaror, fortsatte Anders Pettersson. Det blir nog en palett av olika produkter.

Världsklass i flera bemärkelser

Morgan Markkula från SCA Underhåll berättade om investeringsprojektet Helios som gjordes på massabruket SCA Östrand. SCA Underhåll är en särskild organisation som ansvarar för allt underhåll hos Östrand, pappersbruket Ortviken och sågverket Tunadal. Organisationen var engagerad i projekt Helios, där praktiskt taget hela fabriken i Östrand förnyades för att kunna öka produktionen till det dubbla. Målen för projektet var mycket högt satta: inga allvarliga olycksfall, hålla tid och budget, samt genomföra världens bästa uppstart av en fabrik med prestanda i världsklass avseende effektivitet och miljö. De sista delarna av den nya fabriken kopplades in i juni 2018 och samtliga mål uppfylldes.

– Utmaningen för oss som projekterade och upphandlade var att få igenom våra krav hos leverantörerna, berättar Morgan Markkula. Det hände att underleverantören sade sig inte kunna leverera enligt SCA:s fabriksstandard.

Det viktiga är att inte ge sig så lätt, var en av hans lärdomar. Leverantörerna ska inte ha något annat val än att leverera enligt beställarens specifikationer.

Gripen

Under rubriken ”Hydraulik i extrema miljöer” gav Mats Forssell, flygsystemingenjör och flygtekniker från Försvarsmakten, spännande insikter om hydrauliken i JAS 39 Gripen. Han arbetar inom den avdelning som är ansvarig för luftvärdighet, kvalitet och regelverk på Gripen. Planet har cirka 70 datorer, där en benämns GECU – General systems Electric Control Unit, som styr kontroll och övervakning av hydraulsystemet. Nära nog samtliga sjuttio datorer kommunicerar med varandra.

Miljön med låga yttertemperaturer och punktvis höga temperaturer i flygplanet ställer höga krav på bland annat hydrauliken, bland annat inom vikt, material och utrymme. Flygplanets hydraulsystem består av två separata oberoende hydraulsystem, som kan drivas på olika sätt.

Fortsatta problem med varnish

Likt tidigare år diskuterades varnish under hydraulikdagarna, något som fortsätter att vara ett problem inom industrin. Varnish, en typ av beläggning, kan orsaka stora skador och få komponenter att sluta att fungera. Andreas Norberg från Hydac berättade vad de gör för kunder som har drabbats eller riskerar att drabbas av varnish, och deltagarna fick en rad goda råd.

Förändringar inom branschorganisationerna

På scenen stod också Björn Löfgren, och berättade om målet att skapa en gemensam branschorganisation för hydraulik och pneumatik. Från och med 1 januari 2019 kommer IFS, Intressentföreningen för fluid systemteknik och HPF, Hydraulik- och pneumatikföreningen, att gå samman. Beslutet togs efter rapporten ”Innovativ Grön Hydraulik”, som beskriver de framtida behoven som finns inom hydrauliken. Även Mats Norling från Europafilter, berättade om hur man kan bestämma när en olja är ren, något som bland annat kan påverka en maskins energiförbrukning positivt. Deltagarna bjöds under SSG Hydraulikdagar inte bara på föreläsningar, utan fick också ett studiebesök på isbrytarna Ymer och Frej som ligger i Luleås hamn.

SSG Hydraulikdagar 2018 avslutades av Rickard Sjöblom knöt an till årets tema och frågade om dagens hydrauloljor kommer att vara ersatta av något annat år 2030. Svaret från Lennart Strandberg var att de delvis kommer att vara ersatta, absolut!

Artikeln är skriven efter underlag från Kjell-Arne Larsson.

Anmäl ditt intresse för SSG Hydraulikdagar 2019.