Standard Solutions Group

SSG är numera certifierat enligt ISO 14001, standard för miljöledningssystem. Arbetet har pågått under cirka ett års tid och blev nyligen klart efter en godkänd revision. Projektledaren Kristina Nilsson på SSG är nöjd med certifieringen:

– Det är nu arbetet börjar, att se till att vi följer målen och arbetar med ständiga förbättringar, säger Kristina Nilsson.

Hållbarhetsfrågor och miljö är ett ständigt återkommande och uppmärksammat ämne. För SSG, som arbetar med att hjälpa industrin att bli mer effektiv, ligger hållbarhetsfrågor, där miljö är en del, nära till hands då flera av SSGs utbildningar och tjänster hjälper industrin med just detta. Att arbeta kontinuerligt med miljöfrågor, och ständigt förbättra sig, var naturligt för SSG.

– Det pratas mycket om miljö- och hållbarhetsfrågor säger Kristina Nilsson, projektledare på SSG. Många av våra tjänster hjälper våra kunder att bli mer hållbara. Våra standarder hjälper industrin att köra en anläggning mer effektivt, vi har utbildningar både inom miljö och arbetsmiljö. Allt detta ligger nära till hands för vår verksamhet, säger Kristina Nilsson.

Med den bakgrunden inleddes för cirka ett år sedan arbetet med att införa ett miljöledningssystem på SSG och certifiera det för ISO 14001. Med Kristina som projektledare startades ett projekt upp. En viktig aspekt i arbetet var att involvera hela verksamheten för att få en bred förankring och ett genuint engagemang. Därför sattes projektgruppen ihop med representanter från alla avdelningar i organisationen.

– En av svårigheterna med ett sådant här projekt är att involvera hela verksamheten, säger Kristina Nilsson, men för oss var det viktigt. Vi ville ha ett stort engagemang hos vår personal och har fått med i stort sett alla i bolaget på internutbildning och vi har också arrangerat ett kunskapsfika internt. Alla blev också ombedda att gå vår egen miljöutbildning, SSG Miljöpass, för att höja medvetandegraden internt. De flesta har också deltagit i arbetet med att identifiera de miljöaspekter, det vill säga den miljöpåverkan, som SSG har.

Att det fanns en bred förankring var något som uppmärksammades hos revisorn när det var dags för certifiering.

– Revisorn påpekade när hon gick runt och pratade med de anställda att det fanns ett engagemang hos de anställda och en stor medvetenhet, då lyckades vi med det målet, säger Kristina Nilsson.

Arbetet har just börjat

Även om certifieringen är klar och projektet är avslutat är det nu arbetet börjar. Mål har satts upp för att ständigt förbättra miljöarbetet, så som certifieringen kräver. Resor, energianvändning, avfall och inköp ska ses över för att skapa en mer hållbar verksamhet.

– Vi ska ha kampanjer internt för att påminna och engagera personalen, säger Kristina Nilsson. Vi har också kontor på flera platser i Sverige och vi har investerat i teknik för att underlätta för att genomföra möten på distans. Men arbetet är långsiktigt och kommer att följas upp kontinuerligt för att säkerställa att miljöledningssystemet fungerar.

När SSG nu är ISO 14001-certifierat hoppas Kristina Nilsson att kunderna ska bli mer nöjda och uppfatta SSG som ännu mer trovärdiga.

– Vi ser det som en kvalitetsstämpel och hoppas att våra kunder uppfattar oss som ännu mer trovärdiga och att vi lever som vi lär, säger Kristina Nilsson. Men det viktigaste av allt är att vi kan minska vår miljöpåverkan och ha en mer hållbar verksamhet. Det är nu arbetet börjar, avslutar Kristina Nilsson.

SSG erbjuder en mängd tjänster och utbildningar inom miljö och hållbarhet, till exempel standarder och utbildningar som SSG Miljöpass, SSG Arbetsmiljö El och SSG Employee Safety. Kontakta oss för att få mer information.