Standard Solutions Group

Under året planerar SSG att starta upp ett nytt nätverk inom industriell IT och automation. Nätverket riktar sig mot industrin, leverantörer, konsulter och andra intressenter som är intresserade av att tillsammans hitta bäst praxis och vidareutveckla standarder för svensk industri.

– Vi siktar på en bred förankring med deltagare som alla har sin syn och sina idéer. När alla parter träffas och diskuterar kan vi verkligen ta fram de bästa lösningarna och framtidssäkrade standarder, säger Carsten Lyth, standardiseringschef på SSG.

Digitalisering inom industrin är ett hett område som rör sig snabbt framåt. Utanför Sveriges gränser märks konkurrensen tydligt, och för att svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig har många program och initiativ startats för fortsatt digitalisering och automatisering, bland annat från regeringen.

För att samla kompetens och ta fram bästa praxis startar nu SSG upp ett nätverk för industriell IT och automation. Nätverket ska samla kompetens inom området och medverka till att svensk industri gör en digital transformation. Nätverket avser att ersätta SSGs instrumentkommitté, och ansvarig blir SSGs standardiseringschef Carsten Lyth.

– Vi vill försöka samla kompetens från flera olika håll, säger Carsten Lyth. Därför bjuder vi inte bara in industrin, utan också leverantörer, konsulter och andra som arbetar inom området. Vi siktar på en bred förankring med deltagare som alla har sin syn och sina idéer. När alla parter träffas och diskuterar kan vi verkligen ta fram de bästa lösningarna och framtidssäkrade standarder.

SSGs instrumentkommitté, som tidigare arbetat med automation och instrumentering inom industrin, ersätts nu av nätverket. Arbetet med kommitténs framtid har pågått under lång tid och nu kommer det nystartade nätverket att ta vid arbetet och vidareutveckla de standarder som finns.

– Det finns många bra standarder som instrumentkommittén har tagit fram, säger Carsten Lyth. Nätverket kommer att se över dem och arbeta för att göra dem mer tidsenliga. Vi kommer också att se över vilka utbildningsbehov som finns och försöka medverka att svensk industri gör en digital transformation.

SSG söker därför representanter från industrin, leverantörer och konsulter som vill vara med i nätverket. Arbetar du inom industriell digitalisering eller automation, och är intresserad av att utbyta erfarenheter och driva utvecklingen framåt? Välkommen att anmäla ditt intresse! Som deltagare får du möjlighet att träffa kollegor i branschen för diskussion och nätverkande, och även möjlighet att påverka innehållet och utformningen av SSGs utbud inom området. Nätverket träffas två gånger årligen med löpande information emellan.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.