Standard Solutions Group

SSGs unika guide SSG 4510 släpps nu i ny utgåva. Guiden, som ger konkreta råd och tips om hur ljusbågsrisker kan elimineras i elanläggningar, har väckt stor uppmärksamhet och hjälper anläggningsinnehavare att skapa en säkrare anläggning.

– SSG 4510 är unik och fyller tomrummet hur du ska jobba enligt SS-EN 50110 och informera om ljusbågsfaran på ett bra sätt, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG.

Ljusbågar är ett farligt fenomen som kan orsaka stor förödelse och personskada när den uppstår. I Europastandarden SS-EN 50110 fastställs vilka krav som finns för arbete på elanläggningar och där påpekas ljusbågsrisken, bland annat kring riskhantering och skyddsutrustning

– Standarden är tydlig, säger Tomas Kristensson, senior advisor på SSG inom elsäkerhet. Där påtalas ljusbågsrisken. Den säger bland annat att man i första hand ska minska faran med tekniska skydd, och i andra hand att rätt skyddskläder reducerar faran. Men inga kläder kan ge ett fullständigt skydd. Genom att jobba rätt och använda skyddsutrustning kan faran minskas ytterligare.

För att förbättra säkerheten för de som utför arbete på elanläggningar togs SSG 4510 under 2017, som ger vägledning i hur ljusbågsrisker i elanläggningar ska hanteras. Guiden ger konkreta råd om rutiner, utbildning, tekniska lösningar och skyddsutrustning och väckte stor uppmärksamhet när den lanserades. Den saknade motstycke i Europa, var en av reaktionerna.

– SSG 4510 är unik, säger Tomas Kristensson. Den fyller tomrummet för hur innehavaren och i vissa fall även arbetsgivaren ska uppfylla ellagstiftningen och SS-EN 50110, och därmed informera om ljusbågsfaran på ett bra sätt. I SS-EN 50110 beskrivs vad som ska göras, vilket gör det upp till tolkning. Men SSG 4510 berättar HUR det ska göras för att vara förenligt med standarden. Den är handfast och skriven som en vägledning för innehavaren och nyttig också för arbetsgivaren.

Ny version med förenklat språk

Nu har SSG 4510 släppts i ny version efter ett gediget revideringsarbete. Bakom revideringen ligger SSGs elkommitté och representanter från tung svensk industri. Fokus har varit att göra guiden lättare att förstå för läsaren

– Vi har lagt ett stort jobb i att förenkla språket och göra det tydligt, säger Tomas Kristensson. Lina Kamsten, teknisk dokumentatör på SSG, har gjort ett stort jobb med att lätta upp språket och göra innehållet ännu lättare att förstå.

I nya utgåvan av SSG 4510 finns det även några tillägg. Bland annat finns det en ny standard för skyltar i ställverk, centraler, apparatskåp och objekt. Det finns också en guide för upphandling av skyddskläder och ljusbågssäkerhet i ställverk, och som bilagor finns det olika fördjupningsdelar.

– Tillsammans med kursen SSG Ljusbågsfara som vi lanserade under 2019 ger SSG 4510 bättre förutsättningar att minska riskerna för de som kan utsättas för ljusbågar i arbetet, säger Tomas Kristensson. I kursen lägger vi in ljusbågsfaran och riskbedömningen för de olika arbetsmetoderna.

Ljusbågsfaran uppmärksammas

Just Tomas Kristenssons idoga arbete med att minska riskerna med ljusbågar har gjort honom till en anlitad föreläsare inom ämnet. Under 2019 föreläste han på en träff med bland annat Trafikverket, SKE, ELSÄK-19 och SEK – Svensk elstandard och efter det har det varit flera förfrågningar, senast i Malmö under Elmässan Syd 2020.

– Det är viktigt och bra att vi får ut budskapet kring ljusbågsfaran och därmed kan göra det säkrare för de som utför arbeten där ljusbågar kan uppstå, säger Tomas Kristensson.

Behöver du stöd i att arbeta med ljusbågsfaran på din anläggning? Läs mer om vad SSG kan göra nedan.