SSGs största investering någonsin – utvecklingen av tjänsten SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform – börjar nu närma sig mål.

–  Vi räknar med att kunna driftsätta och lansera den nya versionen i mitten på april 2018. Detta är den största satsning vi har gjort inom SSG och vår förhoppning är att nya SSG Produktdatabas ska kunna bidra till att väsentligt höja effektiviteten inom den svenska industrin, säger Henrik Lundgren, tjänsteägare av SSG Produktdatabas.

Projektet är just nu inne i en intensiv slutfas med finjustering och testning.

– Vi hoppas att ganska snart ha ett ”proof of concept” att visa för våra kunder och få en första feedback avseende utseende och hantering, säger Henrik Lundgren.

Projektet har på grund av sin komplexitet blivit något försenat jämfört med ursprungsplanen.

– Vi har låtit det tagit längre tid för att mer kunna fokusera på tjänstekvalitet vid slutleverans än tidsplan, säger Henrik Lundgren.

Många fördelar med nya plattformen

Med den nya tekniska plattformen kommer SSG Produktdatabas kunna utvecklas till att bli det naturliga navet för produktinformation. Målet är högre kvalitet, snabbare anslutning av nya kunder och snabbare handläggning.

– Gränssnittet har förenklats för att göra tjänsten mer användarvänlig och för att underlätta för både leverantörer och tillverkare att vara delaktiga och därmed samverka med anläggningarna. Förnyelsen av SSG Produktdatabas blir en viktig del i hela industrins arbete med att effektivisera sin artikel- och reservdelshantering. Vi ser en stor potential i att göra industrin mer produktiv och hållbar genom att minska resursslöseriet, säger Henrik Lundgren

Höga förväntningar

Bland kunderna är förväntan stor på att få tillgång till ett effektivare system, som levererar mer information än tidigare, samtidigt som även leverantörerna hoppas på att få uppleva ett ännu högre värde av tjänsten.

– Svensk industri måste ständigt förbättra sig för att vara konkurrenskraftig mot omvärlden, vilket också innebär att inköpsprocesser och förrådshållning måste optimeras. Där är SSG Produktdatabas ett viktigt verktyg som måste följa med i den utvecklingen, och det är bra att den nu utvecklas för att tillfredsställa dessa behov säger Nicklas Holfelt, projektledare för verksamhetsutveckling på SCA Underhåll.

Detta är SSG Produktdatabas

SSG Produktdatabas är en tjänst som hjälper industrin med att skapa en effektivare
artikel- och reservdelshantering genom en artikeldatabas med över 680 000 registrerade artiklar. Tjänsten har funnits sedan 60-talet och har i dag ett flertal stora kunder inom industrin, så som inom papper och massa, fordon, medicin och stål.

Samarbetspartners

Utvecklingsprojektet genomförs i samarbete med Stibo Systems, som levererar ett MDM-system (Master Data Management) och ett PIM-system (Product Information Management) för den nya tjänsten, och Sigma IT Consulting AB som implementationspartner.