Standard Solutions Group

Hur skyddar man sig från en ljusbåge? Det är något som alla som arbetar inom el måste veta. Det menar Patrik Eriksson, senior advisor inom elsäkerhet på SSG, och slår ett slag för webbkursen SSG Ljusbågsfara.

– Man måste alltid vara medveten om ljusbågsfaran och aldrig acceptera en falsk trygghet, säger Patrik Eriksson.

En ljusbåge är något som alla yrkesverksamma inom el riskerar att utsättas för, i synnerhet inom industrin. En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning mellan två strömförande ledare. Den kan bli flera tusen grader varm och skapa ett starkt ljus, ljud eller splitter. Konsekvenserna av en ljusbåge kan bli allvarliga, med person- eller egendomsskador som följd.

Patrik Eriksson pratar om SSGs kurs kring ljusbågsfara

Den mänskliga faktorn är en av faktorerna till varför en ljusbåge uppstår. Därför måste den som som arbetar med el alltid vara medveten om riskerna.

– En rejäl ljusbågssmäll klarar du inte av, säger Patrik Eriksson, senior advisor inom elsäkerhet på SSG. Det får helt enkelt inte hända, konsekvenserna är för stora.

Tekniska hjälpmedel som till exempel en ljusbågsvakt är ett sätt att skydda sig. Men att förstå de bakomliggande faktorerna och ta rätt beslut vid ett arbete är den bästa försäkringen.

– Som elektriker handlar det om att aldrig utsätta sig för en ljusbågsfara, säger Patrik Eriksson. Du kan minska risken genom tekniska hjälpmedel, men du måste framför allt ha en hög riskmedvetenhet och förstå varför en ljusbåge kan uppstå. En bra riskbedömning är hjälper dig.

Bättre riskbedömningar kräver mer av den som arbetar, och även att kunna ta bra beslut.

– När du arbetar behöver du kunna ställa rätt frågor, säger Patrik Eriksson. Vad ska jag till exempel titta efter när jag öppnar ett elskåp? Finns det en ljusbågsvakt? Behöver jag skilja ifrån? För att arbetet ska kunna utföras helt säkert behöver kanske strömmen till hela anläggningen brytas. Det är viktiga beslut som man måste kunna ta.

Webbaserad kurs för att förstå ljusbågsfaran

Vid årsskiftet lanserade SSG webbkursen SSG Ljusbågsfara. I kursen ges grundläggande kunskap om ljusbågsfaran, begreppet händelseenergi och att jobba med öppen eller stängd dörr till elskåp. Kursen, som tar cirka en halvtimme att genomföra, riktar sig till de som arbetar i miljöer där det finns elektrisk fara.

– Det här är kunskaper som alla som arbetar inom el bör ha, säger Patrik Eriksson. Kursen går igenom hur det fungerar med ljusbågar och hjälper dig att göra bättre riskbedömningar. Därmed kan du skydda dig bättre. I vår stora kurs för elektriker, Elsäkerhet i arbete, är dessa kunskaper ett krav. Planerar man att fortbilda sig inom el eller elsäkerhet under hösten så är den här kursen bra att gå nu.

Kursen är upplagd på samma sätt som SSGs övriga webbkurser och innehåller fakta, bilder, animeringar och filmer. Kursen avslutas med ett kunskapsprov för att säkerställa att kursdeltagaren har tillgodogjort sig innehållet.

varning för ljusbåger arc flash

Faran kring ljusbågar är något som SSG länge propagerat för. Förutom kursen SSG Ljusbågsfara finns också guiden SSG 4510 - Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar.

– Man måste alltid vara medveten om ljusbågsfaran och aldrig acceptera en falsk trygghet, säger Patrik Eriksson. Säkerheten får vi aldrig kompromissa med.

Läs mer om kursen SSG Ljusbågsfara och anmäl dig här.