Standard Solutions Group

Vad är viktigt att tänka på för att göra det bästa skruvförbandet? Läs vad SSGs processledare Rickard Sjöblom har för bästa råd att ge.

Några gånger per år får jag frågan om en lathund för vilket moment en skruv ska dras med. Mitt svar blir alltid att det inte finns någon genväg att ta. Varje skruvförband bör betraktas och beräknas separat. Att beräkna böjning och vridning av stålstrukturer, lastfall på träregelverk eller bucklingsfenomen känns alla som relativt enkla göromål när man börjar sträva efter att beräkna det optimala skruvförbandet.

En så enkel vardagsprodukt som en skruv kan vara det mest fascinerande när komplexiteten blir synlig. Några saker som kan nämnas är kraftfördelningen mellan gängorna, friktionens inverkan och den nödvändiga deformeringen. Allt medverkar i något som bara kan beskrivas som en förlåtande harmoni. Just att det är så förlåtande gör att våra maskiner fortfarande håller ihop.

Många av våra skruvförband är överdimensionerade. Det kan väl gå an om det är några enstaka skruvar och muttrar, men om man börjar ha några tusen i en maskin eller kanske 100 000 på ett raffinaderi kan man tänka sig att det är slösat kapital. Hur mycket av världens stål ligger ”outnyttjat” i form av överdimensionerade skruvar? Här kan man ana en vinst i miljö och resursutnyttjande. Både träreglar och stålplåtar optimeras i diverse tillverkningsprocesser, varför lägger man inte lite beräkningstid på det som ska hålla ihop allt?

Nu vill jag tillägga att det finns många utmärkta och fantastiska ingenjörer i vårt avlånga land som beaktar valen av rätt skruvförband. Ett exempel på detta är Svenska Nätverket för Skruvförband. De har under många år arbetat fram en handbok som vägleder i konsten att beräkna rätt.

Lite att tänka på för att göra det bästa skruvförbandet:

  • Välj vad skruvförbandet ska göra; klämma, fästa, eller täta.
  • Beakta eller beräkna förutsättningarna i varje skruvförband separat.
  • Ta hänsyn till korrosionsfaktorer exempelvis rostfria material, ytbehandling, uppkomst av galvaniska strömmar.
  • Ta reda på klämlängd, friktion och lastdata. Värme och vibrationer?
  • Provberäkna med olika typer av skruvtyper enligt valfri formelsamling.
  • Bestäm åtdragningsmetod utefter förutsättningar på platsen.
  • Tillse att åtdragningsmomentet kan utföras med vald åtdragningsmetod.
  • Se till att informationen når den som ska utföra arbetet!

Rickard Sjöblom
Kommittéprocessledare

Vill du veta mer om SSGs standarder?

SSG erbjuder ett flertal standarder inom mekanområdet. Läs mer om dem här.