Standard Solutions Group

En vecka kvar till SSG Elansvarsträff 2019, och i år får deltagarna med sig verktyg om hur man skapar engagemang kring elsäkerhetsfrågor i sin organisation.

– Elsäkerhet på en anläggning är ett stort ansvar. Då måste man skapa engagemang och få med sig folk för att lyckas, säger Patrik Eriksson, senior advisor på SSG.

SSG Elansvarsträff är ett återkommande evenemang inom elsäkerhet i Sverige och lockar närmare 100 personer varje år, alltid på Nova Park Conference i Knivsta. I år arrangeras träffen 27-28 november och årets tema är Engagemang, vilket ska hjälpa deltagarna att skapa engagemang kring elsäkerhetsfrågor i sina organisationer. I många fall är elansvarsarbetet ensamt och inte sällan är det svårt att få med sig resten av verksamheten i arbetet.

– Vi vill hjälpa till att skapa engagemang kring att förankra elsäkerhetsarbetet i organisationerna, säger Patrik Eriksson, senior advisor inom elsäkerhet på SSG och drivande i SSG Elansvarsträff. Årets program är praktiskt inriktat och tanken är att ge deltagarna en verktygslåda i hur man skapar just engagemang. Att ha ansvar för elsäkerhet på en anläggning är ett stort ansvar. Då måste man skapa engagemang och få med sig folk för att lyckas.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande är uppskattade inslag på SSG Elansvarsträff. Många tar chansen att lära sig av varandra i den djupa erfarenhet som finns.

– Många har jobbat länge inom elsäkerhet och har mycket erfarenhet, säger Patrik Eriksson. Det finns mycket att lära av varandra och vi ger deltagarna verktygen. I år ska vi skapa en positiv känsla och inte bara prata engagemang. Vi ska skapa det rent praktiskt!

Årets inspirationsföreläsare är Jesper Ek, som även han kommer att ge sina inspel till att skapa engagemang. Jesper är ledarskapscoach och nominerades till Årets talare 2019. Hans föreläsning Ingenting börjar med resultat – allting börjar med människor kommer att visa på fördelarna med att sätta människan i fokus.

– Jesper kommer att berätta om sina erfarenheter om hur man med små resurser får med sig människor, säger Patrik Eriksson. Hans föredrag handlar om att det inte sker någon utveckling om inte människorna är med på banan. Det är samma även för de elansvariga.

Ljusbågsfaran belyses

Förutom engagemang kommer också ljusbågsfaran att uppmärksammas. Till träffen släpps en ny version av SSG4510, som är en vägledning om hur man hanterar ljusbågsrisker i elanläggningar. För några veckor sedan släpptes också en webbaserad kurs, SSG Ljusbågsfara, som ger grundläggande kunskaper om hur man minskar riskerna med ljusbågar. För att förstärka budskapet med ljusbågsfaran har Hans Thedin bjudits in. Hans arbetar som elektriker och skadades svårt av en ljusbåge under en vanlig arbetsdag 2010, något som tog två år att komma tillbaka ifrån. Under SSG Elansvarsträff berättar han om faran som kunde ha kostat honom livet.

– Hans Thedin har en stark historia som han berättar väldigt personligt, säger Patrik Eriksson.

Läs mer om konferensen här. Vill du anmäla dig? Fortfarande finns platser kvar!