Standard Solutions Group

Förankring var temat vid årets SSG Elansvarsträff den 28-29 november i Knivsta utanför Stockholm – den 20:e i ordningen – som hade samlat närmare 100 elansvariga. Den mycket uppskattade jubileumsträffen ägnade sina två dagar åt frågan hur väl industrin har lyckats att förankra sitt arbete med den nya elsäkerhetslagen i sina respektive organisationer.

Vid förra årets elansvarsträff hade den nya elsäkerhetslagen precis kommit ut och då var temat reflektion. Till årets elansvarsträff hade SSG lanserat den nya anvisningen SSG4501, därför var årets tema förankring med den tydliga signalen: Nu är det dags att sätta igång och jobba.

Den nya lagstiftningen, som SSG har varit en av initiativtagarna till, är den största förändringen som har skett inom elområdet under de senaste decennierna.

– Den förra lagen var gammal och inte skriven för industrin, men nu har fokus skiftats om. Med den nya lagen har vi lyckats sätta industrin på kartan, säger Patrik Eriksson, senior advisor på SSG, och fortsätter:

– Känslan är att folk har lyckats ganska bra med att anpassa sig till lagen. Nästa steg är att förankra det arbetet i verksamheten. Vår ambition är att försöka hjälpa dem som inte har lyckats så bra. Det är därför vi har tagit fram anvisningen SSG4501, som fokuserar på systematiskt elansvarsarbete och som är ett stöd i företagens förankringsarbete. Där ingår samma förbättringssnurra som för kvalitet och arbetsmiljö, där vi skapar, förankrar, följer upp och korrigerar.

SSG Elansvarsträff 2018

Presentation av SSG 4501

Under de två dagarna presenterades SSG 4501 i detalj.

– Anvisningen är väl förankrad. För det första bygger den på kommittéledamöternas och industrins praktiska erfarenheter och sedan har den varit ute hos industriföretagen på flera remissrundor, säger Patrik Eriksson.

Anvisningen har tagits väl emot av industrin.

- En vanlig kommentar är att äntligen har vi fått ett dokument, där vi kan gå till ledningen och förklara med egna ord. Tidigare har vi varit tvungna att anlita en konsult eller SSG. Anvisningen går att läsa och förstå för de som inte är insatta i alla regelverk. Regelverken har dessutom blivit enklare sedan den nya elsäkerhetslagen kom. Visserligen har det blivit tuffare för företagen, eftersom de nu sitter med allt ansvar, men kraven på elsäkerhetsarbetet har blivit lättbegripligare. Det känns nu som om allting hänger ihop, säger Patrik Eriksson.

Ökad respekt från industrin

SSG 4501 har också medfört ökat intresse och respekt från industrins sida för SSGs arbete.

– Företagsledningarna lyssnar på oss på ett annat sätt. Vi har arbetat med systematiskt elsäkerhetsarbetete under många år, men tidigare har vi inte riktigt haft stöd för detta i lagtexten. Nu har vi det. Vi har också sedan lång tid tillbaka ett gediget samarbete med Elsäkerhetsverket och andra branschorganisationer, som till exempel Installationsföretagen, vilka båda också fanns med som talare på årets SSG Elansvarsträff.

Ett populärt inslag under de två mötesdagarna var också tekniska meddelanden.

– Här redovisade vi tre ganska allvarliga olyckor, bland annat en dödsolycka på grund av ljusbåge hos en underleverantör till ABB i Indien, säger Patrik Eriksson.

Klas Roos från Preem redovisade dessutom det imponerande arbete de har gjort på sitt raffinaderi, där de bland annat har kartlagt och märkt ut samtliga ljusbågerisker enligt anvisningarna i SSG 4510.

Värdigt avslut

De två mötesdagarna avslutades med en inspirationsföreläsning av Pär Johansson från Glada Hudik-teatern.

– Pär Johanssons arbete handlar ju också mycket om förankring, hur de har lyckats att förändra synen på människor med handikapp, säger Patrik Eriksson.

Slutligen avtackades Johnny Jansson efter 20 mycket värdefulla år hos SSG i industrins tjänst. Symboliskt skedde det genom att han bröt itu en stafettpinne, som Tomas Kristensson och Patrik Eriksson fick var sin del av.