Standard Solutions Group

Den trettonde upplagan av SSG Säkerhetskonferens slog alla tidigare rekord med 160 deltagare när evenemanget ägde rum den 20 mars 2018 på Courtyard by Marriot i Stockholm. Årets tema var ”Praktiskt taget säkerhetskultur”- Under en intensiv heldag delade BillerudKorsnäs nya VD Petra Einarsson, forskaren Marianne Törner och flera andra föreläsare med sig av sina idéer, erfarenheter och råd kring temat.

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar.

Årets tema var ”Praktiskt taget säkerhetskultur”. Under moderatorn Helena Blomquists ledning berördes flera intressanta ämnen när det gäller god organisationskultur och god säkerhetskultur i teorin och i praktiken. Det senare beskrevs med mycket goda exempel från verkligheten av Jonna Bark på SSAB, Anna Lundh på Iggesund Paperboard och av Thomas Nyberg på Sandviken Energi

Etik och moral

Johan Berglund, forskningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redogjorde för sina närgångna studier av säkerhetskulturen under och efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Efteråt har alla kunnat konstatera en brist i säkerhetskulturen och att olyckan orsakades av människornas brister.

– Det har förekommit en tydlig brist på kritiskt självständigt tänkande utanför gruppen. Organisationens och tjänstemännens egenintresse har fått gå före allmänhetens säkerhet, konstaterade Johan Berglund.

Efter olyckan har det blivit en helt annan typ av diskussioner i Japan, vilket fått konsekvenser långt utanför kärnkraftsbranschen.

– Etik och moral diskuteras nu brett inom industrin, förklarade han.

Det har också blivit ett extra starkt fokus på yrkeskunnande och långsiktigt lärande, liksom på tillämpningar av regler och instruktioner.

– En ökad automatisering får och kan inte ersätta en levande kultur där vi lär sig av varandra, förklarade Johan Berglund.

Fokusera på det nödvändiga

Stridspiloten och överstelöjtnanten Robert Karjel avslutade konferensen med att på ett engagerande sätt berätta om samarbete under mycket pressade förhållanden i samband med att Sverige och den svenska helikopterflottiljen ledde kampen mot de somaliska sjörövarna vid Afrikas horn. Med ytterst begränsade omständigheter lyckades de med att eskortera mer ön 400 000 ton mat och mediciner utan att någon blev skadad under uppdraget. Hans viktigaste råd efter detta framgångsrika uppdrag var:

– Se till att först fokusera på det nödvändiga, sedan på det möjliga och därefter på resten. Det finns nästan alltid lösningar på allting. Se framför allt till att ni inte redan från början fastnar i en lista med omöjligheter - då kommer ni ingenstans.

SSG Säkerhetskonferens 2019 kommer att gå av stapeln den 19-20 mars 2019. Mer information kommer att släppas under hösten 2018. Föranmäl dig redan nu!