Standard Solutions Group

SSGs stora satsning på SSG Produktdatabas rullar vidare. Projektet går snart in i en skapande-fas och parallellt har processerna startat för en nylansering av tjänsten.

Med ett stort kvalitetsfokus har projektet lagt extra utredningstid inom några områden. Lanseringsdatum av den nya versionen kommer därför att presenteras senare.

Vill du bli vara med och namnge den nya tjänsten? I samband med lansering kommer ett nytt namn att ges. Är du nyfiken, kontakta tjänsteägare Stefan Williamsson.

Hur påverkas du som kund av omställningen av tjänsten? Har du synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna!