Industridagen, som arrangeras av Industrirådet, samlade i år den 5 februari närmare 650 personer i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid, digitaliseringen och människan i digitaliseringen. Även SSG fanns på plats.

Representationen från politik, näringsliv och akademi var stark under Industridagen. Många talare och påföljande diskussioner handlade om vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen och utmaningen att locka ungdomar att satsa på tekniska utbildningar. Det konstaterades att den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.

Statsminister Stefan Löfven inledde dagen med att bland annat tala om kompetensförsörjning, teknikcollege, livslångt lärande och yrkesutbildning.

– Det var en hög nivå på såväl innehåll som deltagare och statsminister Stefan Löfven satte verkligen ribban när det gäller industrins digitalisering och de satsningar som görs och det fokus som numera finns inom området. Astra Zenecas VD lyfte också fram det intressanta industrikluster för kompetens- och industriell utveckling, som skapats i Södertälje med hjälp av Scania, Astra Zeneca och KTH, säger Mats Jakobsson, VD för SSG.

”Det mesta ligger framför oss”

Värdföretaget Saabs VD Håkan Buskhe berättade att Saab har ett rekryteringsbehov på mellan 1500 och 1900 personer per år. Hittills har de hittat den kompetens de behövt, men de behöver lägga mer energi på att rekrytera industritekniker.

SEBs ordförande Marcus Wallenberg påpekade att utvecklade trygghetssystem, livslångt lärande och att agera snabbt och proaktivt är viktiga områden för en fortsatt konkurrenskraftig industri. Han menade också att vi kan flytta hem tillverkning om vi hänger med i utvecklingen i världen och blir mer aktiva i digitaliseringen.

– 99,8% av jordens befolkning bor utanför Sverige och vi är oerhört beroende av vad som händer utanför våra gränser. Man bör ägna mycket uppmärksamhet åt vad som händer där, förklarade han.

Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson, höll med Marcus Wallenberg om att medan utvecklingen i Asien och Kina går allt snabbare, så riskerar Sverige att halka efter.

– Transformationen av svensk industri pågår visserligen sedan länge, men digitaliseringen går allt snabbare och det mesta av förändringarna ligger framför oss, sade han.

Domsjö fick jämställdhetspris

Under dagen delades också industrins jämställdhetspris ut av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Förra året premierades Håkan Buskhe och Saab och i år togs priset emot av Lars Winter, VD för Domsjö Fabriker.

– Tonen under dagen andades framtidstro och framåtanda med en trevlig mix av ungdom, äldre, mångfald med bra diskussioner, möten och mingel senare på kvällen. Industridagen är ett bra exempel på den industriella samverkan, som också SSG står och svarar för. Industriell samverkan kring digitalisering är något vi verkligen tror på, förklarar Mats Ullmar, chef för SSGs affärsområde Hållbarhet, som även han deltog på evenemanget för SSGs räkning.

SSGs egen industridag

SSG medverkade på Industridagen delvis av industriellt intresse, men också med tanken på att själva arrangera en egen liknande industridag framöver med fokus på de egna intresseområdena.

– Vi har ett stort nätverk inom SSG, som vi i samarbete med andra skulle kunna använda på ett bra sätt genom en sådan här givande och utvecklande dag för den svenska industrin, säger Mats Jakobsson.

För att industrin ska kunna säkra en framtida hög konkurrenskraft krävs att vi tillsammans löser företagens stora framtida utmaningar. Vilket också teknikföretagens VD Klas Wåhlberg under dagen betonade:

– Omvärlden och digitaliseringen går enormt snabbt. Det finns en fin tradition med den svenska modellen att lämna det gamla och gå vidare med hjälp av ett ökat samarbete.