Standard Solutions Group

Kan ett mobilspel hjälpa till med att göra industrin säkrare? SSG har tillsammans med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat tagit fram ett mobilspel som ska minska andelen olyckor inom industrin.

– Viljan att lära sig något ökar när man har roligt längs vägen, säger Michael Dabrowski, VD på Sticky Beat.

SSG har arbetat länge med att skapa en säkrare arbetsmiljö inom industrin. Nu testas ett nytt koncept för att minska andelen olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö genom ett mobilspel. I spelet, som heter Safety Factory, driver man en fabrik där säkerhetstänkande och -åtgärder belönas, och slarv och olyckor straffar sig.

– Undersökningar visar att många personer spelar, i synnerhet i Sverige, säger Johan Engman, digitaliseringansvarig på SSG. Det som spel är väldigt bra på är att skapa engagemang och med gamifications mekanismer kan man göra helt vardagliga saker, fast på ett lite roligare sätt. Med hjälp av spel och gamification kan man ändra beteenden i verkligheten. .

Ett oskrivet blad

Michael Dabrowski är VD på Sticky Beat och har varit med och utvecklat spelet tillsammans med SSG.

– Från början var det ett oskrivet blad med vad vi skulle ta fram, berättar Michael Dabrowski. Vi har jobbat agilt med arbetsmöten och avstämningar och på så sätt kom vi fram till att ett spel skulle kunna vara lämpligt. En sådan arbetsprocess som vi har haft i detta projekt är bra för det är så man kommer fram till de mest grundade idéerna.

För den yngre generationen är spel vanliga och därför ett bra sätt att nå ut.

– När vi arbetade fram prototypen var utgångspunkten att ett modernt angreppssätt enklare attraherar den yngre generationen, säger Michael. De är vana att använda digitala hjälpmedel och att mobilen alltid är i centrum. Man kan se detta som ett viktigt komplement till andra utbildningsverktyg. Man måste ha respekt för att människor är olika och lär sig på olika sätt.

Sticky Beat har varit med och utvecklat liknande lösningar tidigare, men nya insikter kom när man tog fram Safety Factory.

– När vi utvecklade innehållet ville vi utgå från de mest förekommande skadorna inom industrin, och det var fall ifrån samma nivå, säger Michael Dabrowski. Det var en viktig insikt att majoriteten av skadorna inte är mer dramatiska än så. Men likväl skapar de i sin tur produktions- och lönsamhetsbortfall. Välmåendet hänger ihop med säkerheten och lönsamheten.

Spel som en utbildningsplattform är effektivt och gör det roligare att ta till sig kunskap.

– Viljan att lära sig något ökar när man har roligt längs vägen, då uppskattar man det mer och repeterar det oftare, säger Michael Dabrowski. Många har svårt att ta till sig information i textform och det är bevisat mycket mer effektivt att använda sig av visuella hjälpmedel som bilder och grafik för att lyckas få informationen att fastna.  

Bra respons

I fabriken sköts produktionen automatiskt över tid, och arbetarnas erfarenhet och arbetsmoral påverkar produktionstakten. Olyckor och tillbud gör att produktionen minskar, medan säkerhetsutbildningar för de anställda i spelet gör att den ökar. Spelaren får push-notiser när något händer, och dagligen får man en rapport kring intäkter, utveckling och eventuella tillbud. För att spela gör man korta nedslag under dagen och spelet passar därför bra för de som inte kan använda sin mobiltelefon så ofta, som till exempel för entreprenörer.

– Det var också en av insikterna när vi utformade spelet, säger Michael Dabrowski. Många som spelet är aktuellt för har inte mobilen med sig på bruket och kan inte använda den under långa tidsperioder. Därför utvecklades det till att man kan gå in och spela när man har tid över.

I dagsläget finns Safety Factory som en prototyp, men planer finns på att lansera det i en riktig version.

– Just nu finns spelet som en prototyp som vi lanserade till SSG Säkerhetskonferens som arrangerades nyligen, säger Johan Engman. Vi har fått jättebra respons från omgivningen och vi på SSG tittar på vilket sätt vi kan utveckla detta framåt. Målsättningen är att kunna lansera ett färdigt spel inom det här området, kanske kring årsskiftet.

Att utveckla spelet vidare inom andra fokusområden, tittar man också på.

– Vi tittar på hur man kan utveckla det och lägga in flera delar, som till exempel kring produktivitet. Vi spånar på mycket idéer, och utmaningen är att hitta det som fungerar i verkligheten. Utvecklingsprocessen har varit mycket inspirerande, säger Johan Engman.

Testare sökes

Utvecklingen fortsätter, och vill man vara med och prova Safety Factory kan man gå in på ssg.se/game och anmäla sig som betatestare.

– Vi vill få med flera personer i spelet så att vi kan få återkoppling på de funktioner vi släpper, säger Johan Engman. Är man intresserad får man gärna gå in och testa.

Att tävlingsinstinkterna triggas i gång när man spelar, är ingen överraskning.

– Mitt highscore är 128 000 $, tillägger Johan Engman.

Safety Factory är ett samarbete mellan SSG och Sticky Beat. Dessutom har StoraEnso, BillerudKorsnäs, Södra, Packaging GreenHouse och Paper Province varit med och deltagit i arbetsmöten.

Uppdatering 25 september: Safety factory var en prototyp som testades under en period, men finns ej längre tillgänglig.