Standard Solutions Group

Viktigt meddelande angående EU-direktiv 37/23/EC.

Giltighetstiden för intyg om överensstämmelse mot EU-direktiv 97/23/EC om tryckbärande anordningar, certifikatnummer: 09-744845-00 upphörde att gälla 2018-03-08, men är nu förlängt till 2019-03-08.

För mer information, kontakta oss gärna.