Standard Solutions Group

Under maj månad kommer det testas ny funktionalitet på Södra Cell Värös underhållsstopp under vecka 19-21, där entreprenörer kan mata in sitt accesskortsnummer och se om de är behöriga på en anläggning.

När Södra Cell Värö har sitt underhållsstopp under vecka 19-21 kommer ny spännande funktionalitet i SSG On site att testas. Appen har nämligen kopplats ihop med SSG Access, vilket gör att en entreprenör direkt i appen kan mata in sitt accesskortsnummer och se om man är behörig att komma in eller om man behöver gå någon kurs, till exempel SSG Entre.

Funktionen gör behörighetskontrollen och flödet inför inpasseringen in till en anläggning smidigare och betydligt enklare för både entreprenörer och anläggningar.

– Det här kommer att bli ett stort lyft för både entreprenörer och för anläggningarna, berättar Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site. Nu kan entreprenörerna se efter om de behöriga innan de kommer till anläggningen. Det gör att de redan innan ankomst kan se om de behöver komplettera med någon kurs eller om de kan börja jobba direkt. Det kommer spara mycket tid för alla parter.

I appen, när entreprenören har valt anläggning, matas accesskortsnumret in. Appen gör då en slagning mot SSG Access för att se vilka kurser som krävs och om entreprenören har godkänt på dessa. Detta synliggörs med trafikljus (grönt, gult eller rött). Visas ett rött ljus finns en kort guide för att kunna gå vidare. Under testperioden i maj kommer SSG att närvara under en dag på Södra Cell Värös stopp för att prata med entreprenörerna om hur de upplever funktionen och vad som fungerar bra eller behöver utvecklas. Därefter väntar utvärderingar och förhoppningsvis en kort period innan funktionen blir tillgänglig för alla. Målsättningen är att den finns tillgänglig under juni månad på alla anläggningar i appen.

– Den här nya funktionen är en del i de planerade förbättringar vi har för SSG On site under året. Vi har även fler på gång som vi kommer att släppa successivt. Vi ser väldigt stora möjligheter med att utveckla fler smarta lösningar för att ge ett större mervärde för både entreprenörer och anläggningar.

Är du intresserad av att veta mer om SSG On site? Välkommen att kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.