Standard Solutions Group

Den populära appen SSG On site fortsätter med att ta svensk industri med storm. Efter två år används appen idag av närmare 30 industrianläggningar, samtidigt som flera industrier förbereder sig för en anslutning till appen.

– Målsättningen innan årsskiftet är att närmare 50 anläggningar kommer att använda sig av SSG On site och närmare 30 000 användare har laddat ned appen i sina mobiler, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare av SSG On site.

Nya framgångar för SSG On site

SSG On site är en app för anläggningar och entreprenörer och innehåller kontakter, larmnummer, interaktiva kartor, säkerhetsinformation, lunchmenyer, riskinventeringar, tillbudsrapporter, nyhetsflöden med pushfunktion och annan viktig information, som behövs när du som entreprenör befinner dig på en anläggning.

– Det som gör SSG On site så framgångsrik är att anläggningarna inom många olika skiftande branscher tycker att det är en app som entreprenörerna ska ha, samtidigt som anläggningarna själva kan skapa allt innehåll i appen för sina entreprenörer. Allt fler anställda har också börjat efterfråga och använda sig av SSG On site, säger Markus Sjöholm.

SSG On site QR-koder

En ny möjlighet är att använda QR-koder direkt i appen.

– Här kan du förmedla all typ av information till entreprenörerna genom att låta dessa via SSG On site i mobilen läsa av den QR-kod med tillfällig information du har satt upp i vakten, vid en maskin eller i ett specifikt rum. Det kan handla om information om reparationsarbeten, behörigheter, sopsortering med mera, som gäller idag och som kan komma att ändras dagens efter. När det gäller möjligheterna och användningsområden för QR-koder har vi ännu bara hunnit skrapa på ytan, säger Markus Sjöholm.

Utveckling av SSG On site

Utvecklingen av appen sker kontinuerligt i nära samarbete med representanter från både industrin och entreprenadföretagen. Den är anpassad för både Ios och Android och går att ladda ner från App Store eller Google Play.

– Med hjälp av SSG On site kan entreprenören nu på förhand kontrollera om han eller hon uppfyller utbildningskraven och är behörig att komma in på en anläggning eller inte. Om det flaggas rött, så måste jag genomgå den kurs som krävs, är det grönt kan jag kvällen innan somna trygg.

Bland de senaste nyheterna märks egna checklistor och formulär för tillstånd, vilket är uppskattat då allt fler vill få flödet av papperstillstånd digitaliserat.

– Här har vi tänkt att starta en arbetsgrupp med relevanta personer från svensk industri för att göra detta ännu bättre i SSG On site, säger Markus Sjöholm och avslutar:

– Mycket mer kommer att hända med appen framöver för att göra den ännu bättre och ännu mer användbar för svensk industri. I grund och botten handlar det om att testa proaktiva idéer och tankar i kombination med en nära kunddialog. Vi har hela tiden örat mot rälsen för att kunna snappa upp allt det som sker i omvärlden.

Ladda ner SSG On site