Standard Solutions Group

Nu finns utgåva 4 av SSG 6556 – Stegjärn – konstruktionsanvisning tillgänglig på svenska och engelska.

Standarden ger anvisningar för konstruktion av enkla platsbyggda stegjärn, och gäller mindre avstånd och få stegjärn.