Standard Solutions Group

Undvik sanktionsavgifter genom att ha ordentligt uppmärkta rörsystem, utrustningar, områden, lokaler och inhägnader med hjälp av SSG 7571 – Märkning av gas- och vätskeinstallationer.

SSG 7571 ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att det ska vara möjligt att identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta vid hantering. Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras, samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser. Standarden harmoniserar nu mot SS 741:2017. SSG 7571 finns att ladda ner bland de övriga standarderna på ssg.se, och finns på svenska och engelska.

Ladda ner SSG 7571 här.