Standard Solutions Group

I samband med SSG Säkerhetskonferens som arrangerades den 20 mars i Stockholm släpptes också SSG On site ut på marknaden. Appen gör det möjligt för industrianläggningar att delge säkerhetsinformation, nyheter, kartor med mera direkt i en besökares mobil, och har rönt stor uppmärksamhet när den har testats på industrin.

– Att ta till sig och lära sig om vad som gäller på en anläggning har aldrig varit enklare, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site.

SSG On site är en app där industrianläggningar kan lägga upp bland annat säkerhetsinformation, nyheter, kartor och kontakter som en besökare får tillgång till direkt i sin mobil. Appen har utvecklats av SSG tillsammans med representanter både från anläggningar och entreprenörer, och har testats på ett antal industrier i Sverige. Den 20 mars, i samband med SSG Säkerhetskonferens, släpptes SSG On site ut på marknaden och intresset har varit stort.

– Äntligen är det dags, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare på SSG. Vi har jobbat minutiöst med detta och tillfället att presentera SSG On site på kunde inte vara bättre. Responsen från de som testat har varit överväldigande och appen är uppskattad för sin enkelhet. SSG On site sätter en ny standard kring kommunikation på industrianläggningar. Vår demo av tjänsten under SSG Säkerhetskonferens togs emot mycket bra, och många kom fram efteråt och ville testa.

Många fördelar för industrin

Utmaningarna med direkt kommunikation till de som vistas på industrianläggningar har länge varit kända. Under ett driftstopp kan flera hundra externa entreprenörer arbeta på anläggningen, vilket skapar svårigheter med att nå ut med relevant och snabb information. I dag när smarta telefoner finns i varje persons hand kan man med digitala verktyg förenkla kommunikationsvägarna, och dessutom mycket snabbare.

– Jag tror att detta kan bidra på flera sätt för industrianläggningarna, säger Markus Sjöholm. Att ta till sig och lära sig om vad som gäller på en anläggning har aldrig varit enklare. Detta hjälper till att öka medvetenheten kring säkerheten, och förbättrar säkerhetskulturen.

Även för industrianläggningarna är SSG On site lättanvänt. Är man administratör kan man snabbt lägga till eller ändra information direkt i appen via Wordpress. Södra Cell Värö är en av de som har testat SSG On site, och de är positiva med vad de sett hittills.

– SSG On site är ett enkelt verktyg säger Anita Fritzon, som arbetar som samordnare för Södra Cell Värös verksamhetsledningssystem. Det är självinstruerande, och det är lätt att bygga upp siten så som man vill ha den. Under vecka 17 kommer vi att börja använda SSG On site på Södra Cell Värö.

– SSG On site är uppskattad för sin enkelhet, fyller Markus Sjöholm i. Användargränssnittet är något som vi har diskuterat mycket, och det är lika enkelt att producera information som att ta emot den.

Digitaliseringen av industrin ett faktum

Digitaliseringen har slagit till med full kraft inom industrin, och flaggades som en av framtidens stora utmaningar i SSGs strategiundersökning som presenterades 2016. Utvecklingen märks inte bara med appar. Uppkopplade industrianläggningar och sensorer skapar nya möjligheter och insikter, och mer kommer att komma menar Markus Sjöholm.

– Generellt händer det riktigt mycket just nu med digitala verktyg inom industrin, och SSG avviker inte från detta. Industrierna har förstått poängen med digitalisering och genom samverkan kan vi ta stora steg tillsammans.

Utvecklingen fortsätter

Utvecklingen av innehåll i SSG On site har ingalunda stannat av. En lång lista med utvecklingsmöjligheter finns och fler funktioner planeras att läggas in framgent.

– Det vi ser nu är ett resultat av tester, piloter, samarbete och lyhördhet, säger Markus Sjöholm. VI har haft örat på rälsen under lång tid, och nu när tjänsten är lanserad kommer vi att utvärdera hur SSG On site ska utvecklas vidare. I detta skede är det viktigt att ha örat mot rälsen och ta till oss den återkoppling som vi får. Vi välkomnar alla synpunkter vi får in.