Standard Solutions Group

SSGs nya tjänst för leverantörskontroll SSG Supplier har byggts så att den är nära integrerad med säkerhetstjänsten SSG Access. Därmed får anläggningarna full kontroll på att såväl individerna som deras arbetsgivare uppfyller alla nödvändiga krav.

– Vi har gjort denna integration för att skapa en helhet med kontroll på både företag och individer. Med hjälp av SSG Suppliers nära koppling till SSG Access får du som beställare och anläggning automatisk kontroll på att de individuella entreprenörerna har rätt kompetens, samtidigt som du ser att företagen och arbetsgivarna uppfyller alla i förväg ställda krav, inte minst när det gäller rätt försäkringar och godkända certifikat för de entreprenörer som är inne och arbetar på anläggningarna, säger Linn Folke, tjänsteägare för SSG Supplier.

SSG supplier ihop kopplad med SSG Access för att kontrollera arbetsgivaren samtidigt som du kontrollerar att entreprenören har gått SSG Entre

Projektmodul underlättar kontrollen

I SSG Access finns en projektmodul, där projektledaren eller den som är ansvarig för projektet kan skapa ett projekt och i detta sedan lägga in de entreprenadföretag som ska vara involverade. I samband med detta så kan den som sätter upp projektet också se om det aktuella företaget är godkänt/underkänt enligt SSG Supplier, säger Linn Folke och fortsätter:

– Det har tidigare funnits ett glapp mellan inköpsorganisationen och de projektledare som hanterar själva projekten. Nu har vi skapat en digital kommunikativ brygga för detta, där inköpsorganisationen via SSG Supplier visar att de här företagen är godkända ur ett företagsperspektiv, samtidigt som SSG Access ger samma klartecken för individerna som är ute och jobbar på anläggninettagarna, fortsätter Linn Folke

Tillträdeskontrollen kopplad till SSG Supplier

Den andra fördelen med integrationen av de två tjänsterna gäller själva tillträdeskontrollen.

– När den enskilde entreprenören ska gå in på anläggningen, så öppnas helt enkelt inte grindarna om arbetsgivaren inte har alla papper i ordning. För tillträde med Access-kortet, så måste inte bara de individuella säkerhetsutbildningarna via SSG Entre vara godkända, utan entreprenadföretaget måste även vara godkänd enligt SSG Supplier, slutar Linn Folke.

Är du intresserad av att veta mer om SSG Supplier? 

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.