Standard Solutions Group

SSG har rekryterat Mats Ullmar som ny samverkanschef på SSG. Han tar över en avdelning som utgör själva grunden för SSGs filosofi, om industriell samverkan.

– Det finns en stor kompetens inom SSG som industrin efterfrågar, säger Mats Ullmar.

SSG har rekryterat Mats Ullmar som ny chef för avdelningen för Samverkan. Mats Ullmar har en gedigen bakgrund inom industrin med många år inom Metso som projektledare och utvecklingschef, och nu närmast ifrån Kraton Corporation (Arizona Chemical) i Söderhamn som produktionschef. Innan dess har han även arbetat som VD för Åkroken Science Park. Innan han började sin yrkesbana studerade han först på Luleå Tekniska Universitet där han tog en civilingenjörsexamen inom maskinteknik, och sedan på Massachusetts Institute of Technology där han studerade aeronautical and astronautical engineering. Till sist blev det också forskning på Kungliga Tekniska Högskolan inom fiberorientering av papper och massa.

Med en gedigen studie- och yrkesbakgrund inom industrin tar han nu över delen för Samverkan på SSG, en avdelning där mycket av SSGs ursprung finns.

– Det känns roligt och utmanande att ta över ”hjärtat” i SSGs verksamhet, säger Mats Ullmar. Det finns en stor styrka i kommittéarbetet i dag som vi ska dra nytta av och bygga vidare på. Industrin lider alltid av tidsbrist, och det är viktigt att hjälpa dem med att hitta det som levererar värde.

Inledningsvis kommer arbetet att handla mycket om att förstå hur kommittéarbetet fungerar, men också att känna vilka gemensamma behov som finns inom industrin.

– Jag har en egen bakgrund och bild med mig när jag kliver in i rollen som samverkanschef, säger Mats Ullmar, men jag vill lyssna in mig på de behov som finns. Det finns en stor kompetens inom SSG som industrin efterfrågar. Den delen kring industriell rådgivning, som SSG idag erbjuder inom el, kan utvecklas vidare inom de nya strategiska områden som SSG valt att jobba med. Det vill jag jobba på tillsammans med medarbetarna.

Samverkan en nyckel till utveckling

Den svenska industrin möter tuff konkurrens från omvärlden, men fortfarande står den sig stark. Inom papper och massa har stora investeringar gjorts de senaste åren.

– Inom svensk papper och massa har det gjorts investeringar, vilket tyder på en välskött industri där det finns en efterfrågan och att man har lyckats att ta tillvara på de möjligheter som finns på marknaden, säger Mats Ullmar. Produktiviteten har man arbetat med mycket, och tack vare vår förmåga att kunna samverka har det lett till innovation.

Just att kunna samverka inom industrin, beskriver Mats som en av de unika egenskaperna vi har i Sverige.

– Samverkansdelen är en styrka i svensk industrikultur. Här finns förmågan att förstå vilka delar man kan samverka kring. Sverige är ett litet land. Fortsätter vi att arbeta smart och nyttja våra styrkor finns förutsättningarna för en god fortsatt utveckling.

Med erfarenhet både från tung industri, och ett mer dynamiskt arbete med regional utveckling från Åkroken, har han haft förmånen att jobba med stora och små företag samt deras arbetsprocesser.

– Industrin är väldigt bunden till de stora processerna som rör pengar, beslut och annat som påverkar hur produkterna ska nå marknaden säger Mats Ullmar. På det mindre företaget är besluten mer integrerade, och tas ibland tillsammans med utföraren. Här tror jag att de stora företagen kan lära sig av de mindre företagen

Mats Jakobsson, SSGs VD, kommenterar rekryteringen av Mats Ullmar:

– Mats Ullmars långa erfarenhet från industrin och bakgrund både från produktions- och ledarskapssidan gör honom till en mycket bra person att utveckla samverkansdelen inom SSG.