Standard Solutions Group

Sverige har gjort ett stort avtryck i världen och det finns en nyfikenhet på svenska företag. Det menar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet som under Industri & Framtid kommer att berätta om hur varumärket Sverige behöver laddas för att fortsätta ligga i framkant.

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet

På Svenska institutet är varumärket Sverige högsta prioritet. På myndigheten arbetar man med att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige, men också med analys och uppföljning av Sverigebilden ur ett internationellt perspektiv. Genom historien har Sverige gjort ett stort avtryck genom en stark innovationskraft, men också genom välkända och ledande företag. Det har skapat ett intresse för vårt land och satt Sverige på kartan, menar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet som på Industri & Framtid föreläser under titeln Varumärket Sverige – hur behöver det laddas för att ligga i framkant globalt?

Anmäl dig till konferensen Industri & Framtid

– Generellt finns en stor nyfikenhet på Sverige och svenska företag utomlands, säger Madeleine Sjöstedt. Sverige är känt för framstående innovationer både historiskt och i samtid, från dynamiten till digitala tjänster. Sverige rankas dessutom högt i internationella index som mäter till exempel hållbarhet, innovationskraft och förmåga att attrahera talanger. Välkända företag som IKEA, Klarna, Spotify, iZettle och många fler är viktiga byggstenar i Sverigebilden.

Den svenska konkurrenskraften – ett arbete för många

Hur den svenska konkurrenskraften ska kunna upprätthållas och stärkas mot omvärlden är inte en uppgift för en enskild person eller ett företag. Alla har en viktig del i arbetet, och för Svenska institutet är uppgiften att öka omvärldens nyfikenhet på Sverige prioriterad. Ju fler positiva associationer andra har av vårt land, desto bättre är förutsättningarna för handel, investeringar, turism, attraktion av internationella studenter osv 

– Frågan om hur Sverige ska försvara sin ställning som framgångsrik industrination i framtiden har inte bara ett svar. Det behövs kunskap från flera olika områden. Under Industri & Framtid vill jag bidra med att visa på de möjligheter som den positiva bilden av Sverige ger för ökad internationalisering. Jag hoppas också att fler företag upptäcker de verktyg och material som Svenska institutet erbjuder för att berätta om Sverige som ett attraktivt land för till exempel internationella talanger och investerare.

Under Industri & Framtid kommer en rad tongivande personer att stå på scenen. Föreläsarna, som representerar både industri, politik och akademi, representerar en spännande blandning, säger Madeleine Sjöstedt.

– Programmet har en helhet som lockar. Att ha näringsminister Ibrahim Baylan och Investors ordförande Jacob Wallenberg på samma scen som en rad personer specialiserade på digitalisering och hållbarhet kommer att bli spännande. För Svenska institutet, som bland annat arbetar med talangattraktion samt med att kommunicera Sverige som kunskapsnation, är detta viktiga frågor.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till Industri & Framtid 2019.