Standard Solutions Group

Endast genom ökad kunskap och riskmedvetenhet kan vi sänka olyckorna inom industrin. Det menar Lena Wiig, chef för SSGs affärsområde Arbetsmiljö.

– Vi kan skapa tekniska skydd och barriärer mellan oss och det farliga, men där tekniken tar slut måste det egna medvetandet ta vid, säger Lena Wiig. Kunskap och medvetenhet är två viktiga faktorer för att minska olyckorna inom industrin. Det menar Lena Wiig, chef för SSGs affärsområde Arbetsmiljö. Genom kontakten med bland annat SSGs säkerhetskommitté har hon god insikt i hur verkligheten ser ut inom säkerhet ute på industrierna.

SSGs Lena Wiig pratar om att nyckeln är kunskap för en säker arbetsmiljö

– Människor är otroligt kreativa när det gäller att ta sig runt de tekniska skydd som vi har satt ut, säger Lena Wiig. Vi kan skapa tekniska skydd och barriärer mellan oss och det farliga, men där tekniken tar slut måste det egna medvetandet ta vid.

Att just öka kunskapen om säkerheten och arbetsmiljön tror hon är vägen att gå för att minska riskerna för olyckor. Entreprenörer och de som arbetar i produktion måste förstå vad som kan ske.

– Vi måste höja säkerhetsbeteendet, säger Lena Wiig. Det gör vi genom ökad kunskap och riskmedvetenhet. Det är något som jag djupt tror på. Har man bättre kunskaper kommer du att agera annorlunda. Regler och pekpinnar fungerar inte, du måste förstå konsekvenserna och faktorerna bakom.

I en industri präglad av tidspress och hög produktionstakt kan snabba vinningar göra avkall på säkerhetskulturen.

– Det ska alltid vara OK att sätta säkerheten först, säger Lena Wiig. Även om ledningen inom industrierna ofta har höga krav inom säkerhet kan det vara svårt att få igenom det i alla led. Arbetar man i produktion och vill se resultat är det lätt att ta genvägar. Där måste vi skapa en medvetenhet om vad som kan ske.

Lena Wiig nämner SSG Entre som ett exempel, en webbaserad kurs inom arbetsmiljö och säkerhet som kravställs på över 250 industrianläggningar i Sverige.

– I SSG Entre får kursdeltagaren grundläggande kunskaper och insikter i säkerhet, säger Lena Wiig. Det är en bra början för att öka riskmedvetenheten.

SSG har länge arbetat efter visionen att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut och har tjänster och kurser som på olika sätt bidrar till detta.  

– Vi har skapat en helhetslösning som vi gett namnet SSG Safety. Konceptet består av tjänster och kurser som på olika sätt gör anläggningen säkrare och skyddar de som befinner sig innanför grindarna, säger Lena Wiig.

Läs mer om säkerhetskonceptet SSG Safety