Standard Solutions Group

SSG kommer tillsammans med två advokater från Lindskog Malmström Advokatbyrå att erbjuda ett kostnadsfritt webbinarium den 28 november för att sprida allmän kunskap kring utstationering.

Datum: 28 november
Tid: 09:00-10:00
Plats: Digitalt (Microsoft Teams)
Pris: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här  


EU fortsätter att sjösätta compliance- och harmoniseringslagstiftning inom olika områden. Det blir allt snårigare att hålla koll på samtliga dessa krav, som också inte sällan går in i varandra. Exempelvis måste man samla in personuppgifter om utstationerade arbetstagare för att uppfylla utstationeringslagen, vilket medför krav på bland annat informationsgivning enligt GDPR.

För att skapa en grundläggande förståelse så bjuder vi nu in till ett kostnadsfritt webbinarium tillsammans med Ulf Andersen och Emil Lechner, som är advokater på Lindskog Malmström Advokatbyrå. Du kommer även få lyssna på vår moderator Linn Folke, som är produktchef för SSG Supplier. Även hon kommer att dela med sig av sina tankar kring ämnet. 

 

Vi kommer gå igenom: 

  1. Allmänt om utstationering med exempel på olika typsituationer
  2. Tjänstemottagarens skyldigheter
  3. Hantering av underentreprenörer
  4. Sanktioner
  5. Frågor

 

Vad har Emil och Ulf för erfarehet inom Utstationering?

Både Ulf och Emil är vana att arbeta med olika typer av compliancelagstiftning i Sverige och från EU, bland annat på arbetsrättens område, och har stor erfarenhet av att lämna rådgivning till klienter i dessa frågor. Bland annat har både Ulf och Emil arbetat tillsammans med SSG Standard Solutions Group AB i att anpassa tjänsten SSG Supplier utifrån kraven i utstationeringslagen.

 

Har det kommit några nyheter inom Utstationering under 2023? 

För cirka ett år sedan tillkom regler om ett visst beställaransvar vid beställning av transporter i Sverige från land utanför Sverige, som sedan utförs med utstationerade förare. Det gäller alltså för beställaren att även ha koll på sina transportörer.