Standard Solutions Group

Den klassiska handboken till SSG Leveranskontrakt, Vinnande vetande, finns i ny version. Handboken är ett stöd till de som använder SSG Leveranskontrakt och hjälper till att få bästa nytta i förhandlingen.

Handboken Vinnande vetande är ett häfte som beskriver hur SSGs olika leveranskontrakt kan användas och tydliggör skillnaden dem emellan. Handboken innehåller tips och kommentarer som är till nytta för båda parterna i upphandlingen. Vinnande vetande har funnits länge och reviderades senast 2013. Nu har ett större revideringsarbete skett för att handboken ska vara förenlig med den senaste uppdateringen av SSG leveranskontrakt, som gjordes runt årsskiftet.

– Eftersom vi gjorde en större uppdatering av alla våra kontrakt så ville vi också uppdatera handboken till dem, säger Markus Sandgren, tjänsteägare för SSG Leveranskontrakt. I den nya utgåvan av Vinnande Vetande kan man se förändringar i dokumentstrukturen, och antalet huvudbilagor är också färre. Vi har försökt skapa ett tydligt flöde i kontraktet och göra det lättare att använda.

Ny utgåva till nytt kontrakt

Den tidigare utgåvan av Vinnande vetande går fortfarande att använda, men rekommenderas inte till de nya versionerna av SSG Leveranskontrakt.

– Den tidigare versionen av Vinnande vetande fungerar bra tillsammans med den äldre utgåvan av SSG Leveranskontrakt, säger Markus Sandgren. Men till den nya versionen rekommenderar vi den nya upplagan av handboken.

Vid en upphandling där något av SSGs leveranskontrakt ingår är Vinnande Vetande ett bra stöd.

– Även den mest erfarne inköparen eller säljaren kan uppleva tveksamhet inför frågor och om försäkringar, ansvar eller ansvarsbegränsningar, och det är frågor som innebär risker och möjliga kostnader för parterna. säger Markus Sandgren. Därför hoppas vi att våra användare ska känna en trygghet i att ha ett exemplar av Vinnande vetande i bokhyllan.

Beställ här

Stort uppdateringsarbete runt kontraktet

SSG Leveranskontrakt ser ett stort förändringsarbete under 2020. Förutom nya kontraktsversioner har även en ny version av SSGs Allmänna Bestämmelser (AllmBest) släppts.

– Vi gör ett stort arbete kring SSG Leveranskontrakt, säger Markus Sandgren. Vi uppdaterar också SSGs Allmänna Bestämmelser där den tidigare versionen 90-12 ersätts med 20-01- Det har också tillkommit ett kontrakt för enklare inköp av gods utan installation eller montage.

Läs mer om SSG Leveranskontrakt här.